25. 05. 2017
   
Písmo
image image image image
Ako vybavíte? Informácie ako a kde vybavíte administratívne úkony v našej obci.
Fotogalérie Ponúkame Vám množstvo historických fotiek. Zaspomínajte si s nami na povojnové obdobie a zažite aktuálne dianie v obci cez fotografie z našich podujatí.

Pavlovce nad Uhom

POZVÁNKA NA MÁJOVÝ PLES – 27.5.2017

2017-maj-ples-pozvanka001    Sdečne Vás všetkých pozývame na 2. ročník Májového plesu, ktorý sa bude konať v sobotu, 27.mája 2017 v Kultúrnom dome Pavlovce nad Uhom.

    Začiatok plesu bude o 19:00 hodine.

    Do tanca zahrá hudobná skupina FLEGMA. Čaká na Vás aj tombola.
    Cena vstupenky je 15 € na osobu. V cene je zahrnuté: predjedlo, polievka, hlavné jedlo, guľáš, nealko, káva.

    Vstupenky si môžete zakúpiť na sekretariáte obecného úradu a na tel. č.: +421911 747 527

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Deň matiek – 14.5.2017

2017-mdm-001    Druhá májová nedeľa patrila tradične všetkým mamám.
14.mája 2017 o 15:00 hod. sa v kultúrnom dome konala slávnostná akadémia za účasti hojného počtu občanov nielen z Pavloviec nad Uhom, ale aj ľudí z blízkeho okolia.
    Slávnostnú akadémiu k sviatku matiek pripravili pedagógovia našej základnej a materskej školy. Po príhovore starostu obce pána Antona Kocelu a riaditeľa ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom pána RNDr. Milana Zolotu nasledoval bohatý kultúrny program, v ktorom zaspievali, zatancovali a zarecitovali deti z materskej a základnej školy.
    Po skončení akadémie pozval starosta obce všetky prítomné matky do obradnej siene obecného úradu, kde každú z nich obdaroval bielym karafiátom a čokoládou.
    Všetkým mamám ešte raz prajeme pevné zdravie a veríme, že sa aj o rok spoločne stretneme v tak hojnom počte.

Fotografie: Deň matiek – 14.5.2017
Video: Deň matiek – 14.5.2017

 

BLAHOŽELANIE KU DŇU MATIEK

2017-mdd-001
Drahá mama. Ďakujem ti za svetlo, za ten jas,

čo sme našli nečakane celkom blízko v nás.
Ďakujem ti za prechádzku, za ten dúšok čistej vody,
za tie dlane, čo vodili nás.
Ďakujem ti za tú lásku, zrkadliacu čistú dušu.

   

Milé mamičky,
    želáme Vám, aby Váš sviatok vydržal v mysliach a srdciach nielen v mesiaci máj, ale po celý rok. Prajeme Vám, aby ste sa tešili zo svojich detí a vnúčat, aby ste nielen v tento deň, ale aj v ďalších dňoch Vášho života pociťovali čo najviac radosti. Želáme Vám, aby Vás pohoda, láska a pochopenie sprevádzali na každom kroku.
    Buďte zdravé, šťastné a buďte s nami ešte dlhé roky.

 

72. výročie ukončenia II. svetovej vojny

2017-vyrocie-ukoncenia-ll-sv-vojny001  Víťazstvo nad Fašizmom si každoročne pripomíname kladením vencov k pamätníkom, ktoré pripomínajú obete doposiaľ najväčšieho vojnového konfliktu.
    Naša obec si túto udalosť pripomenula spomienkovou slávnosťou dňa 5. mája 2017 slávnostným pochodom od základnej školy k „Pomníku Vďaky“. Účasť prijali aj členovia Zväzu protifašistických bojovníkov v Pavlovciach nad Uhom a to: p.Marta Kufová, p. Andrej Laškody, p. Zuzana Lepotová a p. Eva Kuzmová. Podpísali sa aj do pamätnej knihy našej obce. Prítomní vyjadrili hlbokú úctu položením pietneho venca a orgovánovej kytice.
    Za vybojovanú slobodu, za mier, za koniec všetkým útrapám ďakujeme všetkým armádam národov bojujúcich v II. svetovej vojne. Aj my, občania Obce Pavlovce nad Uhom a okolia môžeme byť hrdí na synov našej obce, ktorí položili svoje životy za našu slobodu a mier.

Fotografie: 72. výročie ukončenia II. svetovej vojny

 

Stávanie mája – 30.4.2017

2017-stavanie-maja001    História stavania májov začala už v staroveku, keď staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový. 

    V slovanskej kultúre a v mnohých regiónoch Slovenska sa máj staval pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj. Aj v dnešnej dobe ešte vidíme ráno na 1. mája po dedinách na niektorých bránach domov pripevnené stromčeky alebo väčšie haluze brezy či smreka ovešané pestrofarebnými stuhami. Ale už nesymbolizujú to staroveké, ale skôr to, že otcovia alebo starí otcovia máj postavia svojím dcéram či vnučkám ako symbol toho, že v dome rastie dievča.

    Tradičné postavenie mája v našej obci sa uskutočnilo v nedeľu, 30.apríla 2017, v predvečer 1. mája. O 17:00 hod. pred obecným úradom postavil starosta obce Anton Kocela spolu s poslancami obecného zastupiteľstva a chlapmi zo speváckej skupiny Pavlovčane stĺp okolo 6 m vysoký, na ktorého vrcholci je pripevnený farebnými stuhami ozdobený malý smrek.
    Po príhovore starostu obce potešili prítomných svojim programom deti z našej materskej školy a naše folklórne spevácke skupiny – „Pavlovčane“ a „Škucirka“. V areáli miestneho parku pokračovali vystúpenia našich folkloristov a po nich zapálil starosta obce májovú vatru. Pri vatre si ľudia zaspievali aj zatancovali. Občerstvili sa chutným guľášom a pohárom piva či vínka.
    Nedeľný večer sa naozaj vydaril a pevne veríme, že tomu nebude inak ani o rok. Tešíme sa.

Fotografie: Stávanie mája - 30.04.2017
Video: Stávanie mája - 30.04.2017

 

Amaro Kheliben – naše tance 2017

2017-amaro-kheliben001    Vedenie Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom pripravilo a zorganizovalo už 2.ročník tancov s rómskou choreografiou pod názvom Amare Kheliben - naše tance.


Akcia sa uskutočnila dňa 26.apríla 2017 o 9:45 hod. v kultúrnom dome. Zúčastnilo sa na nej 6 súťažiacich kolektívov a to:
- ZŠ Drahňov,
- ZŠ Malčice,
- ZŠ Šamudovce,
- ZŠ s MŠ Žbince,
- Komunitné centrum Veľký Šariš
- a domáci kolektív ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom.

     Súťažiacich hodnotila štvorčlenná porota v zložení: Dana Marcinčáková z tanečného odboru ZUŠ, ktorá bola zároveň aj predsedom poroty, Mgr. Anna Komáriková, bývalá vedúca folklórnej skupiny Škucirka z Pavloviec nad Uhom, PaedDr. Valentín Hudák, pedagóg ZŠ Drahňov, zároveň zástupca za ŠÚ Vinné a Mgr. Anton Popovič odborný zamestnanec SOcÚ – ŠÚ Pavlovce nad Uhom a vedúci mužskej speváckej skupiny Užan.
     Po príhovore starostu obce Antona Kocelu a riaditeľa ZŠ s MŠ RNDr. Milana Zolotu nasledoval krátky kultúrny program v podaní rómskych žiakov našej základnej školy.
    V samotnej súťažnej časti predviedol svoj originálny tanec každý kolektív. Porota hodnotila nielen samotný tanec ako celok ale aj zladenosť pohybov, výber hudby, kroje a aj priemerný vek jednotlivých kolektívov. Rozhodovanie pre porotu bolo oproti minulému ročníku o to jednoduchšie, že sa neudeľovali ceny za rozličné špecifiká ako „najlepšie čapáše“ alebo „originalita tanca“ a pod. ale bolo udelené len konkrétne umiestnenie, a to takto:
   Na troch tretích miestach sa umiestnili: ZŠ Maľčice, ZŠ s MŠ Žbince a Komunitné centrum Veľký Šariš.
   Dve druhé miesta boli udelené kolektívom ZŠ Drahňov a ZŠ Šamudovce.
   Prvenstvo si odniesli domáci tanečníci ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom.

   Každý tanečník bol odmenený medailou a každý kolektív diplomom a upomienkovým pohárom. Veľké poďakovanie patrí aj vedúcim jednotlivých kolektívov, lebo aj napriek tomu, že rómovia svoju typickú hudbu a tanec majú vo svojich génoch, tak tá mravenčia, vnútorná práca s nimi, pripraviť choreografiu a nacvičiť junie je jednoduché.
    Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník tejto súťaže.

Fotografie: 
Amaro Kheliben – naše tance 2017

 

POZVÁNKA NA STAVANIE MÁJOVÉHO STROMČEKA – 30.4.2017

2017-maj1    Stalo sa už milou tradíciou, že sa pred obecným úradom spoločne stretávame pri stavaní májového stromčeka.
    Stavanie májov patrí medzi tradíciu, ktorú chce zachovať aj naša obec. K oslave prvého mája si pre nás naše folklórne spevácke skupiny pripravili pekný program.
    Všetkých Vás týmto pozývam v nedeľu, 30.apríla 2017 o 17:00 hodine pred obecný úrad, aby sme spoločne oslávili 1.máj.

Teším sa na Vás.

Anton Kocela, starosta obce

 

VEĽKÁ NOC 2017

   2017-velka-noc-001K jari neodmysliteľne patria sviatky Veľkej noci, kedy sa spoločne stretneme so svojimi rodinami pri sviatočnom stole.
V každom dome zavládne pohoda a veselosť.
    Na chvíľu sa počas uponáhľaných dní zastavme a pripomeňme si veľkonočné zvyky a tradície, ktoré stále majú svoje čaro. Veľká noc je čas, kedy sa šíri radosť a šťastie, ktoré Kristus priniesol do našich životov, každému koho stretávame.
   
Dovoľte mi preto zaželať Vám pokojné prežitie Veľkej noci.

K veľkej rade vinšovníkov,
aj ja podľa dobrých zvykov,
pripojiť chcem, keď nie inšie,
aspoň svoje skromné vinše,
pekné sviatky, dobrú zhodu,
ženám čerstvú, sviežu vodu,
mužom tiež nech sladko je,
nech si prídu na svoje.

    Pevne verím, že počas veľkonočných sviatkov načerpáte veľa sily a pozitívnej energie.
Prajem Vám i Vašim blízkym zmysluplnú Veľkú noc. Nech ju strávite v kruhu rodiny a priateľov.

Anton Kocela, starosta obce

 

BLAHOŽELANIE K MEDZINÁRODNÉMU DŇU ŽIEN

2017-den-zien

Žena je slovo, ktoré skrýva v sebe krásu,
duchaplnosť i zmyselnosť.
Bez žien by bol svet pustý ako lúka bez kvetov,
ako nočná obloha bez hviezd či ako srdce bez lásky.
Ženy sú bytosti, ktoré napĺňajú život krásnym pôvabom.


Prajem Vám všetkým pekný Medzinárodný deň žien a život plný úprimnej lásky a zaslúženej úcty.

Anton Kocela, starosta obce.

 

foto_pic
video_small
pavlovcanzber
zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu