25. 06. 2017
   
Písmo
image image image image
Ako vybavíte? Informácie ako a kde vybavíte administratívne úkony v našej obci.
Fotogalérie Ponúkame Vám množstvo historických fotiek. Zaspomínajte si s nami na povojnové obdobie a zažite aktuálne dianie v obci cez fotografie z našich podujatí.

Pavlovce nad Uhom

Deň otcov – 18.jún 2017


2017-mdo-001   Deň otcov sme spoločne oslávili za pekného slnečného počasia v nedeľu - 18. júna 2017 o 15:00 hodine.
    Na miestne futbalové ihrisko boli pozvaní všetci otcovia so svojimi deťmi a príbuznými. Všetkých prítomných starosta obce Anton Kocela srdečne privítal, zaprial otcom krásne strávený deň a zahájil súťaženie. Otcovia s deťmi si spoločne zasúťažili v hode ľahkou loptičkou do malého basketbalového košíka, prenášaním loptičky pomedzi prekážky, v skoku vo vreci, rezaním dreva, maľovaním rôznych zvieratiek na tenké drevené odrezky fixkami, hodom šiškou a v ďalších zaujímavých športových hrách. Deti boli po prejdení všetkých pripravených súťaží odmenené sladkými keksíkmi a malinovkou. Pre zúčastnených sa napiekli aj chutné špekáčiky.

    Účasť na popoludní bola hojná a okrem otcov s deťmi sa popoludnia zúčastnili aj iní hostia, ktorým sa dúfame nedeľné otcovské popoludnie páčilo.

 Fotografie: Deň otcov – 18.jún 2017

 

DOBROVOĽNÁ HASIČSKÁ SÚŤAŽ – 11.06.2017

2017-dh-001

    Po mnohých rokoch sa pokúšame v našej obci opäť obnoviť dobrovoľný hasičský zbor.
    Prvým krokom bola naša účasť na súťaži dobrovoľných hasičov, ktorá sa konala v nedeľu, 11.júna 2017 o 9:00 hod. ráno v Lekárovciach. Do súťaže sa zapojilo spolu 9 družstiev. Naše družstvo malo 10 členov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, a to hasičská štafeta a hasičský útok.
    Naši hasiči zvládli obe disciplíny naozaj statočne.

    Pevne veríme, že sa náš dobrovoľný hasičský zbor rozrastie o ďalších členov, a že vo svojej činnosti bude aj naďalej pokračovať.

Fotografie: DOBROVOĽNÁ HASIČSKÁ SÚŤAŽ – 11.06.2017

 
 

Májový ples – 27.5.2017

2017-majovy-ples-001    V sobotu, 27.mája 2017, sa uskutočnil už druhý ročník Májového plesu, ktorý organizoval náš občan a člen finančnej komisie OcZ - Ing. Anton Kocela.
    Ples sa konal pod záštitou starostu obce a spoločne sa na ňom od 19:00 hod. zabávali ľudia nielen z Pavloviec nad Uhom, ale aj z blízkeho okolia. Všetkých prítomných zabávala do skorých ranných hodín hudobná skupina FLEGMA. Nesmela chýbať ani bohatá tombola za ktorú ďakujeme aj mnohým sponzorom.
    Pevne veríme, že bol každý hosť spokojný a tešíme sa na Májový ples opäť o rok.

 

Fotografie: Májový ples – 27.5.2017

 

POZVÁNKA NA MÁJOVÝ PLES – 27.5.2017

2017-maj-ples-pozvanka001    Sdečne Vás všetkých pozývame na 2. ročník Májového plesu, ktorý sa bude konať v sobotu, 27.mája 2017 v Kultúrnom dome Pavlovce nad Uhom.

    Začiatok plesu bude o 19:00 hodine.

    Do tanca zahrá hudobná skupina FLEGMA. Čaká na Vás aj tombola.
    Cena vstupenky je 15 € na osobu. V cene je zahrnuté: predjedlo, polievka, hlavné jedlo, guľáš, nealko, káva.

    Vstupenky si môžete zakúpiť na sekretariáte obecného úradu a na tel. č.: +421911 747 527

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Deň matiek – 14.5.2017

2017-mdm-001    Druhá májová nedeľa patrila tradične všetkým mamám.
14.mája 2017 o 15:00 hod. sa v kultúrnom dome konala slávnostná akadémia za účasti hojného počtu občanov nielen z Pavloviec nad Uhom, ale aj ľudí z blízkeho okolia.
    Slávnostnú akadémiu k sviatku matiek pripravili pedagógovia našej základnej a materskej školy. Po príhovore starostu obce pána Antona Kocelu a riaditeľa ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom pána RNDr. Milana Zolotu nasledoval bohatý kultúrny program, v ktorom zaspievali, zatancovali a zarecitovali deti z materskej a základnej školy.
    Po skončení akadémie pozval starosta obce všetky prítomné matky do obradnej siene obecného úradu, kde každú z nich obdaroval bielym karafiátom a čokoládou.
    Všetkým mamám ešte raz prajeme pevné zdravie a veríme, že sa aj o rok spoločne stretneme v tak hojnom počte.

Fotografie: Deň matiek – 14.5.2017
Video: Deň matiek – 14.5.2017

 

BLAHOŽELANIE KU DŇU MATIEK

2017-mdd-001
Drahá mama. Ďakujem ti za svetlo, za ten jas,

čo sme našli nečakane celkom blízko v nás.
Ďakujem ti za prechádzku, za ten dúšok čistej vody,
za tie dlane, čo vodili nás.
Ďakujem ti za tú lásku, zrkadliacu čistú dušu.

   

Milé mamičky,
    želáme Vám, aby Váš sviatok vydržal v mysliach a srdciach nielen v mesiaci máj, ale po celý rok. Prajeme Vám, aby ste sa tešili zo svojich detí a vnúčat, aby ste nielen v tento deň, ale aj v ďalších dňoch Vášho života pociťovali čo najviac radosti. Želáme Vám, aby Vás pohoda, láska a pochopenie sprevádzali na každom kroku.
    Buďte zdravé, šťastné a buďte s nami ešte dlhé roky.

 

72. výročie ukončenia II. svetovej vojny

2017-vyrocie-ukoncenia-ll-sv-vojny001  Víťazstvo nad Fašizmom si každoročne pripomíname kladením vencov k pamätníkom, ktoré pripomínajú obete doposiaľ najväčšieho vojnového konfliktu.
    Naša obec si túto udalosť pripomenula spomienkovou slávnosťou dňa 5. mája 2017 slávnostným pochodom od základnej školy k „Pomníku Vďaky“. Účasť prijali aj členovia Zväzu protifašistických bojovníkov v Pavlovciach nad Uhom a to: p.Marta Kufová, p. Andrej Laškody, p. Zuzana Lepotová a p. Eva Kuzmová. Podpísali sa aj do pamätnej knihy našej obce. Prítomní vyjadrili hlbokú úctu položením pietneho venca a orgovánovej kytice.
    Za vybojovanú slobodu, za mier, za koniec všetkým útrapám ďakujeme všetkým armádam národov bojujúcich v II. svetovej vojne. Aj my, občania Obce Pavlovce nad Uhom a okolia môžeme byť hrdí na synov našej obce, ktorí položili svoje životy za našu slobodu a mier.

Fotografie: 72. výročie ukončenia II. svetovej vojny

 

Stávanie mája – 30.4.2017

2017-stavanie-maja001    História stavania májov začala už v staroveku, keď staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový. 

    V slovanskej kultúre a v mnohých regiónoch Slovenska sa máj staval pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj. Aj v dnešnej dobe ešte vidíme ráno na 1. mája po dedinách na niektorých bránach domov pripevnené stromčeky alebo väčšie haluze brezy či smreka ovešané pestrofarebnými stuhami. Ale už nesymbolizujú to staroveké, ale skôr to, že otcovia alebo starí otcovia máj postavia svojím dcéram či vnučkám ako symbol toho, že v dome rastie dievča.

    Tradičné postavenie mája v našej obci sa uskutočnilo v nedeľu, 30.apríla 2017, v predvečer 1. mája. O 17:00 hod. pred obecným úradom postavil starosta obce Anton Kocela spolu s poslancami obecného zastupiteľstva a chlapmi zo speváckej skupiny Pavlovčane stĺp okolo 6 m vysoký, na ktorého vrcholci je pripevnený farebnými stuhami ozdobený malý smrek.
    Po príhovore starostu obce potešili prítomných svojim programom deti z našej materskej školy a naše folklórne spevácke skupiny – „Pavlovčane“ a „Škucirka“. V areáli miestneho parku pokračovali vystúpenia našich folkloristov a po nich zapálil starosta obce májovú vatru. Pri vatre si ľudia zaspievali aj zatancovali. Občerstvili sa chutným guľášom a pohárom piva či vínka.
    Nedeľný večer sa naozaj vydaril a pevne veríme, že tomu nebude inak ani o rok. Tešíme sa.

Fotografie: Stávanie mája - 30.04.2017
Video: Stávanie mája - 30.04.2017

 

foto_pic
video_small
pavlovcanzber
zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu