17. 04. 2014
   
Písmo
image image image image
Ako vybavíte? Informácie ako a kde vybavíte administratívne úkony v našej obci.
Fotogalérie Ponúkame Vám množstvo historických fotiek. Zaspomínajte si s nami na povojnové obdobie a zažite aktuálne dianie v obci cez fotografie z našich podujatí.

Pavlovce nad Uhom

Najväčšia štylizovaná kraslica

2014 vajceAj v tomto roku sme skrášlili naše Kostolné námestie pred obecným úradom. Minulého roku pred Veľkou nocou sme získali slovenský rekord s krútenou vŕbou, na ktorej viselo 2633 veľkonočných vajíčok - písaniek. Teraz pred Veľkou nocou sme urobili „Kraslicu“ - gigantické veľkonočné vajce.

Už po tretíkrát s touto kraslicou sa pavlovčania prihlásili na vytvorenie slovenského rekordu.
Vajce má výšku 3,5 m a priemer 2 m. V spodnej časti vo vnútri vajca je veľká nosnica – kvočka, vyrobená zo šúľkov z telefónnych zoznamov, ktorá sedí na vajíčkach a vo vrchnej časti sú zavesené kuriatka, taktiež vyrobené zo šúľkov a farebné veľkonočné kraslice.
Konštrukciu gigantického vajca – štylizovanej kraslice (ktorá v noci svieti) vyrobili pod vedením Štefana Sariča, chlapi z obecného úradu. Aktívne ženy sa postarali o jeho výzdobu.
Či touto „kraslicou“ vytvoríme v poradí už tretí slovenský rekord pavlovčanov, sa dozvieme mesiac po Veľkej noci, kedy bude prehodnotená dokumentácia. O rekorde rozhodujú v Pezinku. Držme si palce.

Fotogaléria Najväčšia štylizovaná kraslica 2014 - kliknite.

 

Dobrovoľnícka škola učí mladých ľudí pomáhať

Dobrovoľnícka škola občianskeho združenia Prameň radosti počas celého školského roka 2013 / 2014 pripravuje sedemdesiatpäť mladých ľudí z celého Slovenska od pätnástich do tridsiatich rokov na čo najprofesionálnejší výkon dobrovoľníckych aktivít.

Jej žiaci sa po absolvovaní stohodinového neformálneho vyučovania uplatnia v rôznych oblastiach sociálnej práce, medzi ktoré patrí starostlivosť o deti a mládež, pomoc zdravotne ťažko postihnutým i marginalizovaným skupinám spoluobčanov.

Dosiaľ sa stretli počas dvoch víkendov v Domčeku Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, aby si príťažlivou formou osvojili teoretické znalosti a praktické zručnosti zo psychológie. Ďalšie stretnutia sa zamerajú na získanie sociálnych zručností, základov projektového manažmentu, zoznámenie sa s teóriou i praxou tímovej práce a vodcovstva a vniknutie do problematiky sociálneho poradenstva.

Frekventantov dobrovoľníckej školy pri získavaní nových znalostí vedú skúsení lektori, zväčša z radov vysokoškolských učiteľov. Odozva na ich pôsobenie je medzi mladými ľuďmi veľmi priaznivá a stretnutiami sa cítia obohatení.

Obsah vzdelávania dobrovoľníckej školy zahŕňa pomerne širokú škálu predmetov, spoločným menovateľom všetkých je však vštepenie morálnych zásad pre úspešné vykonávanie pomáhajúcich aktivít. Zdá sa, že tento zámer sa darí napĺňať, pretože mladí ľudia sa už teraz úprimne tešia na príležitosť, kedy nadobudnuté vedomosti uplatnia v praxi.

Projekt Poď a konaj, v rámci ktorého sa realizuje aj aktivita s názvom Dobrovoľnícka škola, podporili krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Realizuje ho Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a Nadáciou pre sociálne zmeny SOCIA.

Fotogaléria Dobrovoľnícka škola - kliknite.

 
 

Spoločné slovensko-maltské ekonomické fórum aj s účasťou hláv štátov SR a Malty

2014 mzvSúčasťou programu trojdňovej oficiálnej štátnej návštevy prezidenta Malty Georga Abelu na Slovensku je aj ekonomické fórum, ktoré na dnes (23. januára 2014) pripravilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pre slovenských a maltských podnikateľov a investorov. Jeho cieľom je „otvoriť dvere“ perspektívam a prehĺbeniu bilaterálnej obchodnej spolupráce a novým investičným príležitostiam. V rámci fóra predstavili maltské agentúry možnosti investovania a podnikania na Malte v oblastiach finančných služieb, bankovníctva, podnikania v cestovnom ruchu; agentúra SARIO prezentovala slovenské investičné prostredie. Ekonomické fórum v obedňajších hodinách pozdravia prezidenti oboch krajín George Abela a Ivan Gašparovič. V popoludňajších hodinách sa konajú priame rokovania medzi slovenskými a maltskými podnikateľmi. Na podujatí sa zúčastňuje viac ako 70 zástupcov slovenských firiem.

Ekonomické fórum priamo nadväzuje na Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvom zahraničných vecí Malty, ktoré dnes podpísal podpredseda vlády a minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák so svojim maltským partnerom George W. Vellom. Zriaďuje sa ním mechanizmus pravidelných politických konzultácií ku všetkým aspektom dvojstranných vzťahov a k otázkam regionálneho i medzinárodného významu, vrátane realizácie spoločných iniciatív. V popredí tejto novej dimenzie spolupráce bude najmä spolupôsobenie Slovenska a Malty v Trojke Rady EÚ, keďže Malta prevezme predsedníctvo Únie v prvom polroku 2017 po SR.

Zdroj: mzv.sk

 

Jubilanti

Hovorí sa, že človek začína starnúť už pri narodení. A príde čas, keď každý z nás prejde určitým jubileom. Či je to 20 ročný, 30 ročný, 50 ročný životný medzník – jubileum, alebo svadba, krstiny, prvé sväte prijímanie a iné životné oslavy.

Odchod do dôchodku je pre človeka po celoživotnej a mnohokrát strasti plnej púti životom určite jedným z najdôležitejších životných medzníkov. V dôchodkovom veku je pre človeka dôležitý už nie medzník končiaci sa nulou, ale pre mnohých každý prežitý rok, mesiac týždeň, deň.

V druhej časti štvrtkového popoludnia sa seniori, ktorí boli pozvaní na Vianočnú akadémiu dňa 19.decembra presunuli do obradnej siene obecného úradu. Seniorov, ktorí sa dožili v tomto kalendárnom roku od 65 rokov do 95 rokov bolo na obecný úrad pozvaných 83. Niektorí sa ospravedlnili, niektorí namiesto seba poslali rodinného príslušníka, ale aj napriek tomu sa ich zišlo v hojnom počte. Privítala ich starostka obce p. Mária Dufincová, ktorá každému odovzdala upomienkový darček.

Každý z prítomných seniorov sa následne zapísal do Pamätnej knihy obce.
Kultúrnym programom pozdravila všetkých miestna folklórna skupina „Pavlovčaňe“.

Fotogaléria Jubilanti - kliknite.

 

Vianočná akadémia

Druhý ročník Vianočnej akadémie, ktorý organizoval obecný úrad a základná škola s materskou školou sa konal vo štvrtok 19.decembra o 13.30 hodine v priestoroch kultúrneho domu. Akadémiu otvorila starostka obce pani Mária Dufincová. Po krátkom príhovore pána farára Mgr. Slavomíra Bakoňa a riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom pána Mgr. Milana Zolotu sa začal kultúrny program.

Aj v tomto roku bola akcia spojená s účasťou seniorov, ktorí dovŕšili okrúhle výročie svojho života. Učitelia materskej školy, základnej školy a rehoľných sestričiek pripravili honosný hodinu a pol trvajúci program. A naozaj sa bolo na čo pozerať. Nechýbali básne, tance, scénky, pesničky a piesne, všetko pripravené v duchu vianočnej atmosféry.

A čo je najdôležitejšie? Sála kultúrneho domu bola zaplnená do posledného miesta. Ba mnohým sa ušlo už len miesto na státie. Je zrejme a to nielen účasťou na tejto akadémii, ale aj na mnohých iných akciách usporiadaných pre občanov, že pavlovčania sa o dianie v obci zaujímajú a radí sa týchto akcií zúčastňujú.

Fotogaléria Vianočná akadémia - kliknite.

 

Odovzdávanie multifunkčného ihriska a podvečer sv. Mikuláša

Na deň svätého Mikuláša v piatok 6. decembra 2013 o 15.00 dostali pavlovčania do užívania nové multifunkčné ihrisko. Po príhovore k prítomným prestrihla odovzdávaciu pásku starostka obce pani Mária Dufincová za asistencie p. Chytila, Balického a Geru, poslancov obecného zastupiteľstva.

Po vstupe do interiéru ihriska pán farár Mgr. Slavomír Bakoň v krátkom náboženskom obrade multifunkčné ihrisko posvätil. Následne, aj keď fúkal studený a nepríjemný vietor sa na ihrisku uskutočnil krátky zápas v malom futbale medzi OŠK Pavlovce nad Uhom a poslancami obecného zastupiteľstva. A napodiv. Nebolo víťaza ani porazeného, lebo zápas sa skončil nerozhodným výsledkom 4:4.

Presne o 16.00 na počesť svätého Mikuláša bol na Kostolnom námestí odpálený ohňostroj, rozsvietil sa vianočný stromček a celá vianočná výzdoba v obci.

Z „ďalekého Turecka“ do Pavloviec nad Uhom pricestoval „naozajstný Mikuláš“, ktorého privítala pani starostka. Mikuláš pricestoval so svojím už tradičným sprievodom anjelikmi a čertíkmi, aby pavlovčanov pozdravil a deťom, ktoré s programom na Kostolnom námestí vystúpili odovzdal darčeky.

Program na tento už tradičný podvečer svätého Mikuláša pripravili so svojimi deťmi učiteľky materskej školy a učitelia primárneho vzdelania základnej školy so svojimi žiakmi.

Fotogaléria Mikuláš - kliknite.

Fotogaléria Multifunkčné ihrisko - kliknite.

 

Maďarsky prezident v Pavlovciach nad Uhom

2013 prezident1 2013 prezident2

Na tohtoročné Vianoce bude mať maďarský prezident János Áder pod stromčekom ručne vyrobený betlehem z Pavloviec nad Uhom. Darovala mu ho starostka obce Mária Dufincová počas sobotňajšej návštevy 16.novembra 2013. Išlo o súkromnú návštevu, na ktorej prezidenta sprevádzala rodina.

Maďarský prezident si miesto svojej návštevy nevybral náhodne. „Zistili sme, že na našom cintoríne je pochovaný starý otec prezidentovej manželky doktor práv Károly Herczegh. Pozvali sme ho preto na návštevu obce a sme veľmi radi, že naše pozvanie prijal,“ povedala starostka Pavloviec nad Uhom v Michalovskom okrese Mária Dufincová.

Prezidentskú návštevu si obec so 4 439 obyvateľmi nepamätá. „Od prvej písomnej zmienky o obci uplynulo 686 rokov, ale nikde v kronikách sme takú vzácnu návštevu nezaznamenali,“ dodala.

Darček pod stromček z papiera a šúpolia.
Návštevu maďarskej hlavy štátu pripravovali od minulého roku. János Áder prišiel s manželkou Anitou, dcérami, svokrou, príbuznými manželky i rodinnými priateľmi.

Ich kroky viedli na cintorín, kde sa pri hrobe starého otca prezidentovej manželky konal krátky cirkevný obrad.
Svokra pána prezidenta tu bola v lete dvakrát. Prišla sa pozrieť na cintorín. Pán prezident sľúbil, že jeho návšteva nie je posledná,“ uviedla Dufincová.

Podľa jej slov sa maďarský prezident obdivne vyjadril o práci vedenia obce, pochválil udržiavaný cintorín a ocenil dobré spolunažívanie všetkých občanov.

Pavlovčania darovali prezidentskému páru cínový tanier s erbom obce a dominantami krajín Európskej únie.
„Naše aktívne ženy“ vlastnoručne vyrobili z papiera a šúpolia betlehem. Pán prezident ho prijal s vďakou, vraj majú doma starý betlehem a potrebujú ho vymeniť. Náš betlehem im bude pod stromčekom pripomínať Pavlovce,“ dodala s hrdosťou starostka Dufincová.
Pavlovčania čakali na maďarského prezidenta už od rána. „Naživo sme nevideli ani nášho, nieto ešte prezidenta iného štátu,“ hovorili.
Rodina prezidentovej manželky sa vraj po druhej vojne odsťahovala do Maďarska, niektorí príbuzní ešte žijú v Palíne.
Advokáta Károlyho Herczegha, ktorý zomrel v roku 1930, si v obci nepamätajú. „Pomník je nový. Hrob bol pôvodne väčší, ohradený železnou ohradou. Rástol na ňom šípový ker. Moja mama ho vyrúbala a zasadila nový stromček. Starala sa o hrob,“ povedala 63-ročná pani Marta.

Fotogaléria Maďarsky prezident v Pavlovciach nad Uhom - kliknite.

 

Dedina ako pospolitosť

2013 dedina rokaDňa 14.novembra 2013 sa konalo v obci Malé Dvorníky (okres Dunajská Streda) slávnostné odovzdávanie ocenení úspešným obciam v súťaži „Dedina roka 2013“. Naša obec získala veľmi pekné ocenenie „Dedina ako pospolitosť“. Cenu si prevzala naša starostka p. Mária Dufincová z rúk generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia, štátneho tajomníka MŽP SR, predsedu Spolku pre obnovu dediny, podpredsedu COOP Jednoty a podpredsedu ZMOS. Ocenenie od generálneho sponzora projektu COOP Jednota vo výške 1.300,- EUR a garancia pridelenia prostriedkov v čiastke 5.000,- EUR z fondu obnovy dediny na obcou predložený projekt je dôvodom na oprávnenú radosť. Na tomto stretnutí naša obec prezentovala výrobky zo šúľkov z telefónnych zoznamov zhotovené Aktívnymi ženami, propagačnými materiálmi obce a prítomní sa mohli podpísať do Pamätnej knihy.

Poďakovanie starostky p. Márie Dufincovej: Toto ocenenie je ocenením práce našich občanov a organizácií v obci, ktoré mimoriadne zaväzuje. Dovoľujem si poďakovať všetkým občanom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri úspešnej prezentácii Obce Pavlovce nad Uhom pri návšteve hodnotiacej komisie v rámci súťaže Dedina roka 2013, menovite Poľnohospodárskemu družstvu GAMA Pavlovce nad Uhom pod vedením Ing. Žolnu, Základnej škole s materskou školou pod vedením Mgr. Zolotu, správcovi našej farnosti p.farárovi Mgr. Bakoňovi a Aktívnym ženám. Veľká vďaka patrí tiež všetkým zamestnancom Obecného úradu. Ešte raz Vám všetkým úprimne ďakujem.

Fotogaléria Dedina ako pospolitosť - kliknite.

 

foto_pic
video_small
pavlovcanzber
zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu