01. 12. 2015
   
Písmo
image image image image
Ako vybavíte? Informácie ako a kde vybavíte administratívne úkony v našej obci.
Fotogalérie Ponúkame Vám množstvo historických fotiek. Zaspomínajte si s nami na povojnové obdobie a zažite aktuálne dianie v obci cez fotografie z našich podujatí.

Pavlovce nad Uhom

OZNAM

Obec Pavlovce nad Uhom zverejňuje na informačnej tabuli obce a web stránke obce zámery na prenájom nehnuteľností a výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície.

Úradná tabuľa

 

„Október – mesiac úcty k starším“

2015-ucta-k-starsimsmallDňa 25.októbra 2015 sme si o 16:00 hod. v Kultúrnom dome v Pavlovciach nad Uhom uctili našich starších spoluobčanov. Pripravili sme pre nich podujatie pod názvom „Október – mesiac úcty k starším“. S kultúrnym programom vystúpili naše folklórne spevácke skupiny Pavlovčane a Škucirka

Po skončení kultúrneho programu si každý pripil pohárom dobrého vínka a ponúkol sa chutne pripraveným občerstvením. Občerstvenie pripravili naše pavlovské ženičky, za čo im patrí veľká vďaka.

Ešte raz prajeme všetkým našim starkým pevné zdravie a ďakujeme za hojnú účasť na tomto podujatí.

Fotogaléria - Úcta k starším 25.10.2015

 
 

XIX. ročník Dní Pavloviec nad Uhom

V dňoch 12. – 16.augusta 2015 sa konali v našej obci oslavy 688. výročia od prvej písomnej zmienky. Program osláv bol pestrý.
Začal sa už v stredu ráno darovaním krvi. Pokračoval v piatok akciou zameranou na pomoc obci a starším pod názvom „Podaj mi ruku“.
Vo večerných hodinách sa uskutočnila Krížová cesta obcou. V sobotu sa súťažilo vo varení guľášu „Guľašománia“ a zároveň prebiehala aj súťaž o najkrajšiu zeleninu. Po súťažiach vystúpili naše folklórne skupiny Pavlovčane – Pávičky, Škucirka a tanečná skupina Romano Jilo. Sobotňajšia noc patrila ľudovej veselici v podaní skupiny POCIT. 
V nedeľu sa oslavy začali Slávnostnou svätou omšou. Popoludní na miestnom amfiteátri všetkých prítomných zabávali vystúpenia súborov Soľanka a Lipovec. Humorným slovom pobavil Ander z Košíc a k večeru vystúpili skupiny Gipsy Čáve a Hurikán. 

Fotografie si môžete prezrieť vo fotogalérii.

Vystúpenie súborov 16.08.2015
Svätá omša 16.08.2015
Vystúpenie súborov 15.08.2015
Guľašománia 15.08.2015
Omša Rádio Lumen 15.08.2015
Krížová cesta 14.08.2015
Pomoc obci 14.08.2015
Darovanie krvi 12.08.2015

 

 
 

Turnaj o pohár starostu obce 2015

2015-futbal-sTurnaj o pohár starostu obce v malom futbale
V sobotu 27. júna 2015 sa uskutočnil 1. ročník turnaja v malom futbale o pohár starostu obce Pavlovce nad Uhom. Turnaj sa konal v športovom areáli obce na multifunkčnom ihrisku. Zúčastnilo sa 6 mužstiev z okolitých obcí: Pavlovce nad Uhom – mladší a starší, Vysoká nad Uhom, Bajany, Záhor a Jenkovce.
Na šiestom mieste sa umiestnilo mužstvo z obce Záhor, ktoré tvrdo bojovalo s mužstvom Bajany. Bajany obsadili piatu priečku. O tretie a štvrté miesto bojovali Vysočania s mužstvom z Jenkoviec. Súboj vyhrali Jenkovce a hrdo obsadili tretie miesto. Finálový súboj bol prekvapivo medzi domácimi a to medzi mužstvom Pavlovce nad Uhom – starší a Pavlovce nad Uhom – mladší. Prvé miesto si právom zaslúžilo mužstvo mladších s vysokým gólovým rozdielom. Na druhom mieste sa umiestnilo mužstvo Pavlovce nad Uhom – starší.
Vecné ceny súťažiacim odovzdal osobne starosta obce Pavlovce nad Uhom pán Anton Kocela, ktorý so záujmom sledoval celý priebeh turnaja. Prvé, druhé a tretie miesto bolo ocenené pohárom, pamätnou plaketou a diplomom. Najlepší strelec turnaja Stanislav Masnica bol tak isto odmenený pohárom a diplomom. Štvrté, piate a šieste miesto bolo ocenené diplomom. Počas turnaja mali všetci účastníci zabezpečené občerstvenie a chutný guľáš.
Veríme, že sa táto športová akcia vydarila a hlavne oslovila fanúšikov minifutbalu. Dúfame, že o rok sa stretneme na druhom ročníku turnaja s ešte väčším počtom mužstiev.

Fotogaléria - Turnaj o pohár starostu 2015

 

Prijatie žiakov

2015-prijatie-ziakov-sNajlepší žiaci školy na obecnom úrade
V piatok 26. júna 2015 o 10:00 hodine prijal starosta obce pán Anton Kocela na návrh vedenia Základnej školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom najlepších žiakov školy. Boli to žiaci, ktorí dosiahli nielen výborné výsledky vo výchovno vzdelávacom procese, ale zároveň aj reprezentovali školu a aj obec na rôznych vedomostných či športových súťažiach a olympiádach. K prítomným žiakom a pedagógom sa v úvode prihovoril starosta obce. Následne vystúpili žiaci školy s krátkym kultúrnym programom. Oceneným žiakom odovzdal starosta obce hodnotnú knihu s venovaním a každý sa zapísal do Pamätnej knihy obce. V závere sa zúčastneným poďakoval riaditeľ školy pán Mgr. Milan Zolota. Sladká odmena v podobe lízanky, chrumkavej horalky a sladkého džúsu určite potešila všetkých ocenených žiakov po skončení slávnostného aktu.
Ocenení boli žiaci:
Popiková Sarah 2.B, Popovič Miroslav 2.B, Horňak Daniel 2.B,Kopeňová Lucia Anna 2.B, Balint Michal 3.C, Stanko Rastislav 3.C, Mašlej Dávid 3.C, Filip Kristián 3.ročník Bajany, Tkáčová Lea Kristina 3.C, Belák Tomáš 3.C, Popovič Samuel 4.A, Filip René 5.A, Kiš-Kováčová Terézia 6.A, Oros Denis 6.A, Vinco Jakub 6.B, Kažmir Ján 6.B, Dzuro Sebastián 7.A, Filip Štefan 7.A, Kontra Kamil 8.A, Söčová Darina 8.A, Sklárová Katarína 8.A, Gazdočková Michaela 8.A, Vargová Diana 8.B, Šebová Alexandra 8.B, Borkesová Želmíra 9.A, Vincová Daniela 9.A, Imre Denis 9.A, Sotak-Duda Marek 9.A, Mašlej Milan 9.A, Veseleni Martin 9.A, Balog Lukáš 9.A, Berenda Marcel 9.B, Borza Dominik 9.B, Geletič Richard 9.B a Perduľak Dominik 9.B

Fotogaléria - Prijate žiakov 2015

 
 

Deň otcov 21.6.2015

2015-doNedeľné popoludnie na futbalovom ihrisku patrilo „Dňu otcov“.

Pozvaní boli všetci otcovia, bez rozdielu veku aj so svojimi ratolesťami. Boli pripravené rôzne hry – preťahovanie lanom, beh s fúrikom, skákanie vo vreci, hod loptou a loptičkou a iné zaujímavé hry, po ktorých deti dostali sladkú odmenu. Oslavu podujatia spríjemnila svojim vystúpením spevácka skupina Pavlovčane. Pripravená bola vatra a ražne na opekanie na klobásky, špekáčky a občerstvenie. Dobrá nálada a príjemne strávené popoludnie určite potešilo všetkých otcov.


Fotogaléria - Deň otcov 2015

 

foto_pic
video_small
pavlovcanzber
zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu