05. 07. 2015
   
Písmo
image image image image
Ako vybavíte? Informácie ako a kde vybavíte administratívne úkony v našej obci.
Fotogalérie Ponúkame Vám množstvo historických fotiek. Zaspomínajte si s nami na povojnové obdobie a zažite aktuálne dianie v obci cez fotografie z našich podujatí.

Pavlovce nad Uhom

 

Deň otcov 21.6.2015

2015-doNedeľné popoludnie na futbalovom ihrisku patrilo „Dňu otcov“.

Pozvaní boli všetci otcovia, bez rozdielu veku aj so svojimi ratolesťami. Boli pripravené rôzne hry – preťahovanie lanom, beh s fúrikom, skákanie vo vreci, hod loptou a loptičkou a iné zaujímavé hry, po ktorých deti dostali sladkú odmenu. Oslavu podujatia spríjemnila svojim vystúpením spevácka skupina Pavlovčane. Pripravená bola vatra a ražne na opekanie na klobásky, špekáčky a občerstvenie. Dobrá nálada a príjemne strávené popoludnie určite potešilo všetkých otcov.


Fotogaléria - Deň otcov 2015

 

Deň matiek 2015

2015-mamickeDruhá májová nedeľa patrila  krásnemu sviatku – Dňu matiek. Tento deň je príležitosťou poďakovať sa Vám matkám za všetku lásku, za nehu  a starostlivosť, ktorou každá matka zahŕňa svoje deti, svojich blízkych, za opateru a nekonečnú trpezlivosť a obetavosť.
 Obecný úrad v Pavlovciach nad Uhom v spolupráci so základnou školou s materskou školou pripravili v nedeľu 10.5.2015 so začiatkom o 15,00 hod. slávnostnú akadémiu zameranú práve na tento sviatok matiek.
 Sála kultúrneho domu je pomerne veľká, ale v túto nedeľu svojou kapacitou nestačila. Ba ozvali sa aj hlasy práve tých občanov, ktorí si vo vnútri mohli nájsť už len aké také miestečko na státie, že sála na taký počet obyvateľov aké majú Pavlovce nad Uhom nepostačuje.
    Slávnostnú akadémiu príhovorom zahájil starosta obce pán Anton Kocela. Potom sa  prítomným prihovoril riaditeľ školy pán Mgr. Milan Zolota a následne začal nádherný hodinu a pol trvajúci program, ktorý so svojimi deťmi a žiakmi pripravili pedagógovia základnej a materskej školy, za čo im patrí veľké poďakovanie. A že to bol krásny umelecký zážitok môže potvrdiť každý, kto tento program videl.  
    Po skončení kultúrneho programu starosta obce pozval všetky prítomné matky do obradnej siene obecného úradu, kde každú obdaril bielym karafiátom a čokoládou.  Oficiálne pozvanie starostu obce dostali štyri najstaršie žijúce matky v Obci Pavlovce nad Uhom - 92. ročná Zuzana Čopáková z ulice Mlynská 602, 91. ročná Anna Lancošová z ulice Pri parku 793, 90. ročná Mária Palčíková z ulice Mlynská 425 a v septembri sa dožije 90 rokov Alžbeta Kažmírová bývajúca na ulici Kapušianska 679.  Najstaršie matky dostali  kyticu kvetov a upomienkový darček.

Deň matiek 2015

 

70 rokov od skončenia II. svetovej vojny

2015-vojnaDeň víťazstva nad fašizmom – 8. máj
8. mája 2015 uplynulo 70 rokov od skončenia II. svetovej vojny. Deň víťazstva na fašizmom si pripomínajú všetky národy a štáty, ktorých sa dotkli hrôzy II. svetovej vojny.  Toto výročie nie je iba pietnou spomienkou na milióny predčasne vyhasnutých životov a ďalšie desiatky milióny skaličených ľudských osudov, ale mementom, aby sme aj v čase mieru si tento mier udržali a nedovolili šíriť ideologickú nenávisť, ktorá vyúsťuje do konfliktov a vojen.

Naša obec si túto udalosť pripomenula spomienkovou slávnosťou  dňa 7. mája 2015 o 12:45 hod. slávnostným pochodom od základnej školy za účasti žiakov základnej školy, pracovníkov obecného úradu a občanov obce k „Pomníku Vďaky“ v parčíku pri Kostolnom námestí. Účasť prijali aj členovia Zväzu protifašistických bojovníkov v Pavlovciach nad Uhom a to: p.Marta Kufová, p.Andrej Laškody, p.Zuzana Lepotová a p.Eva Kuzmová. Hlbokú úctu a vďaku prítomní vyjadrili položením  pietneho venca a orgovánovej kytice a vzdali tak česť bojovníkom a padlým pri oslobodzovaní našej obce za slobodný život. V programe žiačka školy Katarína Sklárová zarecitovala báseň a  s príhovorom k prítomným vystúpil starosta obce Pavloviec nad Uhom pán Anton Kocela.

70 rokov od skončenia II. svetovej vojny

 

Stavanie mája – predvečer 1. mája

         2015-majsTradične sa v predvečer 1. mája – Sviatku práce, stretávame tu pred obecným úradom, pod našim „Májom“, aby sme vzdali hold ľudskej práci.
       K tomuto sviatku neodmysliteľne patrí stavanie májov, ktoré sú známe už z antiky. Staroveké národy dávali pred prvým májom na domy a hospodárske budovy zelené stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a  chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast.
       Prvý máj je medzinárodným sviatkom pracujúcich. Uznesenie o oslavách prijal ustanovujúci kongres II. internacionály roku 1889 v Paríži  na pamiatku všeobecného štrajku  a masových demonštrácií chicagských robotníkov, ktoré sa konali roku 1886 za osemhodinový pracovný čas. V roku 1886 sa všade v USA, od New Yorku až po San Francisco, zdvihla vlna demonštrácií. Centrom boja bolo Chicago, do ulíc ktorého vyšlo 1. mája 40 000 štrajkujúcich. Štrajky pokračovali ešte dva dni, ale 3. mája využila polícia stretnutie štrajkujúcich so štrajkokazmi a začala paľbu do robotníkov, pričom šesť osôb bolo zabitých a päťdesiat ťažko ranených. Po krvavých udalostiach v Chicagu rozpútali úrady v celých Spojených štátoch amerických štvanice proti robotníckemu hnutiu a masovo zatýkali. Po vzniku ČSR bol od roku 1919 „Prvý máj“ vyhlásený za Štátny sviatok. Prvomájové oslavy sa niesli v duchu boja proti nezamestnanosti a zhoršovaniu postavenia pracujúcich. V rokoch 1933 – 1938 vyjadrovali protest proti fašizmu a vojne.
        A ako vnímame tento sviatok dnes?

pdf_button kompletné znenie textu vo formáte pdf

Stavanie mája 30.4.2015

 

Naše tance – AMARO KHELIBEN

2015-nase-tance     Základná škola s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom je jednou z tých, kde je zapísaných viac ako polovička rómskych žiakov. Preto sa v mysliach pedagógov zrodila myšlienka zachovávať tradíciu, ktorá je pre rómske etnikum typická. A to je hudba, spev a tanec. Myšlienka sa premenila na skutočnosť dňa 22.4.2015 o 9:30 hodine na pódiu kultúrneho domu v Pavlovciach nad Uhom.
     Na nultom pilotnom ročníku súťaže pod názvom „AMARO KHELIBEN“ - naše tance sa do súťaže zapojilo 5 rómskych žiackych kolektívov a to zo ZŠ Drahňov, ZŠ Malčice, ZŠ Šamudovce, ZŠ s MŠ Trhovište a ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom. Šesťčlenná porota zložená z ľudí, ktorí sa vo folklóre a aj v tom rómskom aspoň trochu vyznajú,  mala nad  čím uvažovať a ťažké bolo určiť najmä druhé a tretie miesto. Členovia poroty: Dagmar Horváthová, zástupkyňa za Občianske združenie „Nová cesta“, Štefánia Drabová, pedagóg tanečného odboru ZUŠ Michalovce, Andrej Belák, člen rómskej hudobnej skupiny „Romano Hangos“, Mgr. Anton Popovič, odborný zamestnanec SocÚ -ŠÚ Pavlovce nad Uhom a vedúci mužskej speváckej skupiny „Užan“, Ing. Bohuš Jakuboc, riaditeľ ZŠ s MŠ Trhovište  a Ladislav Tancoš člen rómskej hudobnej skupiny „Gipsy“ z Pavloviec nad Uhom.
     Na prvom mieste sa porota jednoznačne zhodla, že rómski žiaci z Pavloviec nad Uhom nemali konkurenciu a jednoznačne zvíťazili. Na druhom mieste skončil kolektív žiakov zo ZŠ Drahňov, na treťom mieste trojčlenný kolektív rómskych žiačok zo ZŠ s MŠ Trhovište a na dvoch štvrtých miestach kolektívy ZŠ Malčice a ZŠ Šamudovce. Všetkým súťažiacim ocenenia osobne odovzdal starosta Obce Pavlovce nad Uhom, Anton Kocela. Prvé až tretie miesto bolo ocenené súťažným pohárom a diplomom, dve štvrté miesta diplomom a upomienkovým predmetom. Každý súťažiaci obdŕžal medailu.

     Veríme, že tance rómskych žiackych kolektívov nezostanú len pri nultom ročníku,  ale budú pokračovať úspešne do budúcna s väčším počtom súťažiacich.

Súťaž rómske tance 22.04.2015

 

Jar je tu – Veľkonočné sviatky


2015 jarNajkrajšie ročné obdobie, ktoré opätovne prebúdza k životu prírodu okolo nás. Čoraz viac hrejivých slnečných lúčov je tomu neklamným signálom. Každé víťazstvo jari je príležitosťou začínať znovu. Veď z každej novej brázdy rastie nová sila, odvaha a vôľa k životu. Nie je to však len impulz vychádzajúci z prírody, zo zázraku vzniku nového života, ktorý nás napĺňa novým elánom. Predo dvermi sú najvýznamnejšie kresťanské sviatky, symbolizujúce znovuzrodenie, nekonečný kolobeh života. Dovoľte mi, zapriať Vám, ktorí ich prežívate v duchovnom slova zmysle, i tým, pre ktorých sú jarné sviatky možnosťou opätovne prežívať naše nádherné starodávne ľudové tradície, aby ste ich v kruhu rodiny a priateľov strávili čo najkrajšie a najpríjemnejšie. Nech Vás nadchádzajúce Veľkonočné sviatky nabijú pozitívnou energiou do budúcich dní. Životodarná voda nech prinesie zdravie, pohodu a dobrú myseľ, pestrofarebné kraslice zas hojnosť na stoly nás všetkých!

Praje Anton Kocela, starosta obce

 

Blahoželanie k MDŽ

kvetDnes sviatok majú ženy celej zeme.
Muži, čo s tým spravíme?
Buďme teda na ne dobrí a milí,
nielen dnes, ale v každej chvíli.
Netreba more slov, netreba rieky viet,
úmysel prezradí i malý skromný kvet.
Jedno – dve slovíčka, maličkú kytičku,
čo presne zapadne do miesta v srdiečku.

 

Drahé a milé ženy,
Dovoľte mi, aby som Vás srdečne a úprimne pozdravil pri príležitosti Vášho sviatku - 8. marca - MDŽ.
Prajem Vám všetko najlepšie, dobré zdravie, veľa spokojnosti, porozumenia, lásky, šťastia, radosti a veľa úspechov v osobnom i v pracovnom živote.
To všetko Vám praje starosta obce Anton Kocela.

Blahoželanie k MDŽ

 

Páranie peria

2015-paranie-peria0Aby si pavlovské ženy, ktoré sa vytancovali aj so svojimi partnermi na Fašiangovom plese, priveľmi neoddýchli, nasledujúcu sobotu t.j. 31.1.2015 sa v kultúrnom dome o 14,00 hodine usporiadal už v poradí 5. ročník Pavlovských páračiek peria. Akcie sa zúčastnilo viac ako 100 žien a dievčat a tucet chlapov. Páračky otvoril starosta obce pán Anton Kocela. Páralo sa husacie perie („bili i šari“) do vankúšov a paplónov.
O dobrú náladu a chuť párať perie sa spevom postarala miestna folklórna skupina „Pavlovčaňe“ a tancom mladé „Pávičky“.
„Po dobre spravenej roboce še patri vas aj pohoscic“ – povedal starosta obce. Všetkým zúčastneným poďakoval, že prišli a chcú zachovávať zvyky a tradície pri páraní peria aj naďalej. Srdečne ich pozval na pripravené pohostenie tradičnými pavlovskými jedlami: varená sladká kukurica, pavlovské holubky, domáce koláče a čaj. Chutilo všetkým, jedla bolo dosť, ale varená kukurica je ozaj najlepšia len pri páračkách a ženy si ju odniesli aj chlapom domov. Ak sa nazberá v obci perie, zídeme sa na páračkách aj o rok.

 Páranie peria 2015

 

foto_pic
video_small
pavlovcanzber
zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu