22. 08. 2019
   
Písmo

Archív aktualít

Prijatie žiakov starostom obce

 Prijatie žiakov starostom obceDňa 23. júna 2009 v obradnej sieni Obecného úradu slávnostne prijal starosta obce Ing. Jozef Kočan žiakov ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, ktorí v školskom roku 2008/2009 dosiahli výborné vyučovacie výsledky a reprezentovali školu v rôznych súťažiach. Prehľad žiakov I. stupňa:

 

P.č. Trieda Meno a priezvisko žiaka Názov súťaže, v ktorej žiak reprezentoval školu a umiestnenia / úspešnosť
1. 1.A Horváthová Petra Prednes poézie a prózy - Drahňov - 1. miesto
2. 2.B Genco Gabriel OK Európa v škole - 3. miesto
3. 3.A Borkesová Želmíra

OK Pytagoriáda - 3. miesto

OK Šaliansky Maťko - účasť

OK Hviezdoslavov Kubín - účasť

4. 3.A Imre Denis OK Gymnastický štvorboj - 3. miesto
5. 3.A Mašlej Milan

OK Gymnastický štvorboj - 3. miesto

Európa v škole

OK Pytagoriáda - úspešný riešiteľ

6. 3.A Veseléni Martin OK Gymnastický štvorboj - 3. miesto

 

foto_pic
video_small
EU
pavlovcan
pavlovcan

zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu