18. 08. 2019
   
Písmo

Archív aktualít

JAZDIAREŇ

2014 jazdiarenGrófska jazdiareň – Rajčuľňa (neskôr sýpka) bola postavená v roku 1863 v novoklasistickom štýle vo vnútri s veľkorozponovým krovom nad halovým priestorom. Je to kultúrna pamiatka, zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 11246/0, vedená na Liste vlastníctva obce č. 2054, parcelné číslo 755/1, stavba súpisné číslo 667. Nachádza sa v centre obce pri Autobusovej zastávke v blízkosti Rímskokatolíckeho kostola a obecného úradu.
V roku 2006 bolo vykonané statické zabezpečenie objektu a obnova veľko rozmerového historického krovu a strešnej krytiny, ktoré boli v havarijnom stave a hrozilo preborenie časti strechy. Táto obnova sa financovala v rámci programu MK SR – Obnovme si svoj dom. V roku 2014 sme dali Jazdiarni nový šat – obnovili fasádu opravou vonkajších omietok.

Fotogaléria - Grófska jazdiareň

foto_pic
video_small
EU
pavlovcan
pavlovcan

zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu