19. 06. 2018
   
Písmo

Archív aktualít

Amaro Kheliben – naše tance 2017

2017-amaro-kheliben001    Vedenie Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom pripravilo a zorganizovalo už 2.ročník tancov s rómskou choreografiou pod názvom Amare Kheliben - naše tance.


Akcia sa uskutočnila dňa 26.apríla 2017 o 9:45 hod. v kultúrnom dome. Zúčastnilo sa na nej 6 súťažiacich kolektívov a to:
- ZŠ Drahňov,
- ZŠ Malčice,
- ZŠ Šamudovce,
- ZŠ s MŠ Žbince,
- Komunitné centrum Veľký Šariš
- a domáci kolektív ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom.

     Súťažiacich hodnotila štvorčlenná porota v zložení: Dana Marcinčáková z tanečného odboru ZUŠ, ktorá bola zároveň aj predsedom poroty, Mgr. Anna Komáriková, bývalá vedúca folklórnej skupiny Škucirka z Pavloviec nad Uhom, PaedDr. Valentín Hudák, pedagóg ZŠ Drahňov, zároveň zástupca za ŠÚ Vinné a Mgr. Anton Popovič odborný zamestnanec SOcÚ – ŠÚ Pavlovce nad Uhom a vedúci mužskej speváckej skupiny Užan.
     Po príhovore starostu obce Antona Kocelu a riaditeľa ZŠ s MŠ RNDr. Milana Zolotu nasledoval krátky kultúrny program v podaní rómskych žiakov našej základnej školy.
    V samotnej súťažnej časti predviedol svoj originálny tanec každý kolektív. Porota hodnotila nielen samotný tanec ako celok ale aj zladenosť pohybov, výber hudby, kroje a aj priemerný vek jednotlivých kolektívov. Rozhodovanie pre porotu bolo oproti minulému ročníku o to jednoduchšie, že sa neudeľovali ceny za rozličné špecifiká ako „najlepšie čapáše“ alebo „originalita tanca“ a pod. ale bolo udelené len konkrétne umiestnenie, a to takto:
   Na troch tretích miestach sa umiestnili: ZŠ Maľčice, ZŠ s MŠ Žbince a Komunitné centrum Veľký Šariš.
   Dve druhé miesta boli udelené kolektívom ZŠ Drahňov a ZŠ Šamudovce.
   Prvenstvo si odniesli domáci tanečníci ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom.

   Každý tanečník bol odmenený medailou a každý kolektív diplomom a upomienkovým pohárom. Veľké poďakovanie patrí aj vedúcim jednotlivých kolektívov, lebo aj napriek tomu, že rómovia svoju typickú hudbu a tanec majú vo svojich génoch, tak tá mravenčia, vnútorná práca s nimi, pripraviť choreografiu a nacvičiť junie je jednoduché.
    Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník tejto súťaže.

Fotografie: 
Amaro Kheliben – naše tance 2017

foto_pic
video_small
pavlovcan
pavlovcan


zber

2018-plagat-001
zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu