24. 09. 2018
   
Písmo

Archív aktualít

Deň otcov – 18.jún 2017


2017-mdo-001   Deň otcov sme spoločne oslávili za pekného slnečného počasia v nedeľu - 18. júna 2017 o 15:00 hodine.
    Na miestne futbalové ihrisko boli pozvaní všetci otcovia so svojimi deťmi a príbuznými. Všetkých prítomných starosta obce Anton Kocela srdečne privítal, zaprial otcom krásne strávený deň a zahájil súťaženie. Otcovia s deťmi si spoločne zasúťažili v hode ľahkou loptičkou do malého basketbalového košíka, prenášaním loptičky pomedzi prekážky, v skoku vo vreci, rezaním dreva, maľovaním rôznych zvieratiek na tenké drevené odrezky fixkami, hodom šiškou a v ďalších zaujímavých športových hrách. Deti boli po prejdení všetkých pripravených súťaží odmenené sladkými keksíkmi a malinovkou. Pre zúčastnených sa napiekli aj chutné špekáčiky.

    Účasť na popoludní bola hojná a okrem otcov s deťmi sa popoludnia zúčastnili aj iní hostia, ktorým sa dúfame nedeľné otcovské popoludnie páčilo.

 Fotografie: Deň otcov – 18.jún 2017

foto_pic
video_small
pavlovcan
pavlovcan


zber

2018-plagat-001

projekt

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu