24. 06. 2019
   
Písmo

Archív aktualít

Stavanie mája 30.04.2018

     Keď sa 1. mája prejdeme po dedinách nášho regiónu, tak musíme s ľútosťou skonštatovať, že každým rokom je ten historický odkaz 1. mája ešte z dôb stredoveku o niečo slabší.
     Nie v tak dávnej minulosti boli po dedinách skoro v každej rodine na plotoch a ohradách domov pripevnené vetvy vŕby alebo brezy ovešané farebnými papierovými stuhami. Táto pekná tradícia sa pomaly už v dnešných moderných rodinách zabúda. Stávanie májov sa stalo súčasťou obecných akcií v predvečer 1. mája aj to nie v každej obci.
     U nás v Pavlovciach nad Uhom je to už tradícia. Starosta obce, pán Anton Kocela s chlapmi z folklórnej speváckej skupiny „Pavlovčane“ a Škucirka“ postavili májový stromček na Kostolnom námestí, pred obecným úradom 30. apríla 2018 o 17:00 hodine. Po postavení mája sa všetci presunuli na Amfiteáter v miestnom parku, kde po príhovore starostu obce v kultúrnom programe vystúpili deti z materskej školy a obe miestne folklórne spevácke skupiny „Pavlovčane“ a „Škucirka. Všetkých zúčastnených čakalo občerstvenie a chutný guľáš. Následne starosta obce zapálil pripravenú vatru pri ktorej ženy z oboch folklórnych skupín zaspievali.      Tešíme sa na stretnutie opäť o rok.

Fotografie: Stavanie mája 2018

foto_pic
video_small
EU
pavlovcan
pavlovcan

zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu