12. 11. 2019
   
Písmo

Archív aktualít

DEŇ MATIEK 2018

     Nedeľné popoludnie, 13.mája 2018 patrilo všetkým matkám a starým matkám, pre ktoré pripravila 
     Základná škola s materskou školou Pavlovce nad Uhom akadémiu pri príležitosti „DŇA MATIEK“.
O 15:00 hodine sa sála kultúrneho domu zaplnila nielen ženami a matkami, ale aj mužov priviedla zvedavosť na pekný kultúrny program detí a žiakov našej ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom.
Po príhovore starostu obce Antona Kocelu a riaditeľa ZŠ s MŠ RNDr. Milana Zolotu PhD. nasledoval pekný a dojímavý kultúrny program, ktorý potešil srdia všetkým prítomným.
Po skončení akadémie pozval starosta obce všetky matky do obradnej siene obecného úradu, kde každú obdaroval karafiátom a čokoládou.
    Pri poháriku vínka a družnej spoločnej debate si takto uctili svoj zaslúžený sviatok ženy a matky z našej obce.

Fotografie: Deň matiek 2018

foto_pic
video_small
EU
pavlovcan
pavlovcan

zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu