07. 12. 2019
   
Písmo

2016

Zverejňovanie dokladov 2016

Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

ZMLUVY:


29. 12. 2016 - pdf button O2  Slovakia s.r.o. - Zmluva o poskytovaní verejných služieb
09. 12. 2016 – pdf button StaMi-a s.r.o. – Zmluva o dielo
29. 11. 2016 - pdf button Enviromentálny fond - Zmluva o poskytnutí podpory formou dotácie
10. 11. 2016 - pdf button Ing. Mojsej Juraj - MOCHOSTAV - Dodatok č. 1 k ZoD
31. 10. 2016 - pdf button ÚPSVaR - Dodatok č. 1 k Dohode aktivačná činnosť § 52
31. 10. 2016 – pdf button Ján Macík M-STAV – Zmluva o dielo
28. 10. 2016 - pdf button DataCentrum - DEUS - Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení
28. 10. 2016 – pdf button Ing. Mojsej Juraj – MOCHOSTAV – Zmluva o dielo
26. 10. 2016 – pdf button Sta-Mi-a s.r.o. – Zmluva o dielo
25. 10. 2016 – pdf button NOVICOM s.r.o. – Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
24. 10. 2016 – pdf button NOVICOM s.r.o. – Zmluva o dielo
03. 10. 2016 - pdf button SPP a.s. - Dodatok č. 06 k Zmluve o dodávke plynu
30. 09. 2016 - pdf button VSD a.s. - Zmluva o pripojení
30. 09. 2016 - pdf button UPSVaR - Dohoda aktivačná činnosť § 52
19. 09. 2016 - pdf button Kúpna zmluva pozemok p.č. 45/2
19. 09. 2016 – pdf button Enercom s.r.o. – Zmluva o dielo
09. 09. 2016 - pdf button Slovak Telekom, a.s. - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
07. 09. 2016 - pdf button Zmluva o dielo – VK SPECIAL s.r.o. Veľké Kapušany
06. 09. 2016 - pdf button JEGON, s.r.o. – Zmluva o dielo
31. 08. 2016 - pdf button PaedDr. Martin Molnár - Autorská zmluva o dielo
31. 08. 2016 - pdf button Ján Macík M-STAV - Zmluva o dielo
25. 08. 2016 –pdf button SLSP a.s. – Sadzobník
25. 08. 2016 –pdf button SLSP a.s. – Produktové obchodné podmienky pre depozitné produkty
25. 08. 2016 –pdf button SLSP a.s. – Všeobecné obchodné podmienky
25. 08. 2016 - pdf button SLSP a.s. - Zmluva o elektronických službách
25. 08. 2016 - pdf button SLSP a.s. - Zmluva o účte Komunál
04. 08. 2016 - pdf button EUROFORMA, s.r.o. - Objednávka na poskytnutie služieb
04. 08. 2016 - pdf button Zmluva o dielo – VK ŠPECIAL s.r.o. Veľké Kapušany
03. 08. 2016 - pdf button Zmluva o dielo – STAV-REKON, Ing. Anton Bereš
01. 08. 2016 - pdf button Zmluva o dielo – Ing. Jozef Gonos – JEGON
18. 07. 2016 - pdf button VSD a.s. – Zmluva o pripojení
11 .07. 2016 –pdf button Ing. Mojsej Juraj – MOCHOSTAV – Zmluva o dielo
07. 07. 2016 - pdf button AE group, s.r.o. – Zmluva o obstaraní veci
30. 06. 2016 - pdf button COM-KLIMA, s.r.o. - Zmluva o dielo
28. 06. 2016 - pdf button EUROFORMA, s.r.o. - Objednávka na služby
27. 06. 2016 - pdf button Kúpna zmluva - pozemok p.č. 1552/8 a p.č. 1552/9
27. 06. 2016 - pdf button Kúpna zmluva - pozemok p.č. 1552/3
21. 06. 2016 - pdf button Nistorová – Zmluva o nájme
31. 05. 2016 - pdf button NATUR-PACK, a.s. - Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
31. 05. 2016 - pdf button Poľakovská - Zmluva o nájme bytu
30. 05. 2016 - pdf button Ing. Mojsej Juraj – MOCHOSTAV – Zmluva o dielo
13. 05. 2016 - pdf button SLSP a.s. - Zmluva o spolupráci
04. 04. 2016 - pdf button O2 Slovakia s.r.o. - Zmluva o poskytovaní verejných služieb
31. 03. 2016 - pdf button UPSVaR - Dodatok č. 1 k Dohode Šanca na zamestnanie § 54
29. 03. 2016 - pdf button SPP a.s. - Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu
22. 03. 2016 - pdf button ÚPSVaR - Dohoda Šanca pre zamestnanie §54
17. 03. 2016 - pdf button ÚPSVaR - Dohoda aktivačná činnosť §52
15. 03.  2016  - pdf button  Správa majetku ÚZ ŽNO - Zmluva o dielo
25. 02. 2016 - pdf button Dobrovoľná požiarna ochrana SR - Zmluva o poskytnutí dotácie
25. 02. 2016 - pdf button SOŠ Strážske - Zmluva o budúcej zmluve
15. 02. 2016 - pdf button ZoD StaMi-a s.r.o.
29. 01. 2016 - pdf button SPP a.s. - Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu
28. 01. 2016 - pdf button ÚPSVR - Dodatok č. 2 k Dohode o vytvorení prac. miesta
15. 01. 2016 - pdf button SPP a.s. - Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu
08. 01. 2016 - pdf button ÚPSVaR - Dohoda pomoc v hmotnej núdzi
08. 01. 2016 - pdf button VVS a.s. - Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke vody
30. 12. 2015 - pdf button Pšárová - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
30. 12. 2015 - pdf button Kelpek s.r.o. - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
30. 12. 2015 - pdf button MUDr. Lichvár - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
30. 12. 2015 - pdf button Nistor - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
30. 12. 2015 - pdf button Baliová - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
30. 12. 2015 - pdf button Kačo - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
30. 12. 2015 - pdf button Kačo - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
30. 12. 2015 - pdf button Šlinská - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
30. 12. 2015 - pdf button Romančáková - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve
30. 12. 2015 - pdf button NATUR-PACK, a.s. - zmluva o budúcej zmluve
23. 12. 2015 - pdf_button Hamedical s.r.o. - Zmluva o nájme
31. 12. 2015 - pdf_button Kolektívna zmluva na rok 2016

OBJEDNÁVKY:

06.09.2016 - pdf_button Interdum, s.r.o. - Objednávka
19.09.2016 - pdf_button Interdum, s.r.o. - Objednávka

FAKTÚRY:

pdf_button Zoznam faktúr k 31.01.2016
pdf_button Zoznam faktúr k 29.02.2016
pdf button Zoznam faktúr k 31.03.2016
pdf button Zoznam faktúr k 30.04.2016
pdf button Zoznam faktúr k 31.05.2016
pdf button Zoznam faktúr k 30.06.2016 
pdf button Zoznam faktúr k 31.07.2016
pdf_button Zoznam faktúr k 31.08.2016
pdf_button Zoznam faktúr k 30.09.2016
pdf button Zoznam faktúr k 31.10.2016
pdf button Zoznam faktúr k 30.11.2016
pdf button Zoznam faktúr k 31.12.2016

foto_pic
video_small
EU
pavlovcan
pavlovcan
Snímkaprojekt


zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu