25. 05. 2017
   
Písmo

2017

Zverejňovanie dokladov 2017


Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

ZMLUVY:

23. 05. 2017 pdf button - VSD a.s. - Príloha č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
22. 05. 2017 pdf button - StaMi-a s.r.o. – Zmluva o dielo
19. 05. 2017 pdf button - Jozef Chorcholič, rešt.a stavebné práce – Zmluva o dielo
12. 05. 2017 pdf button - ÚPSVaR - Dodatok č. 1 k Dohode aktivačná činnosť § 52
11. 05. 2017 pdf button - SPP - Dodatok č. 07 k Zmluve o dodávke plynu
27. 04. 2017 pdf button - VO-TOR s.r.o. - Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve na zabezpečenie procesu VO - KC
27. 04. 2017 pdf button - VO-TOR s.r.o. - Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve na zabezpečenie procesu VO - MŠ
31. 03. 2017 pdf button - ÚPSVaR - Dohoda aktivačná činnosť § 52
31. 03. 2017 pdf button - VSE a.s. Košice - Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny
27. 03. 2017 pdf button - Správa majetku ÚZ ŽNO - Zmluva o dielo
01. 03. 2017 
pdf button - VO-TOR s.r.o. – Mandátna zmluva na Zabezpečenie procesu VO – KC
01. 03. 2017 pdf button - VO-TOR s.r.o. – Mandátna zmluva na Zabezpečenie procesu VO – MŠ
15. 02. 2017 pdf button - ÚPSVaR - Dodatok č. 2 k Dohode aktivačná činnosť §52
10. 02. 2017 pdf button - Zmluva o NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2017-000586 - Výstavba komunitného centra...
10. 02. 2017 pdf button - Zmluva o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2017-000578 - Rekonštrukcia a prístavba Materskej školy ...
02. 02. 2017 pdf button - Advokátska kancelária Michalovce – Mandátna zmluva
31. 01. 2017 pdf button - Slovanet, a.s. - Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb
13. 01. 2017 pdf button - Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. – Zmluva o poskytovaní audítorskych a poradenských služieb
12. 01. 2017 pdf button - JEGON projekt s.r.o. – Zmluva o dielo
12. 01. 2017 pdf button - Com-klíma s.r.o. - Servisná zmluva
10. 01. 2017 pdf button - Pomoc psíkom na východnom Slovensku - Rámcová dohoda o poskytovaní služby
10. 01. 2017 
pdf button - Arcidiecézna charita Košice – Zmluva č. 1/2017 o poskytnutí dotácie
09. 01. 2017 pdf button - SLSP, a.s. - Zmluva o elektronických službách
09. 01. 2017 pdf button - SLSP, a.s. - Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie
09. 01. 2017 pdf button - SLSP, a.s. - Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie
29. 12. 2016 pdf button - Kolektívna zmluva na rok 2017

FAKTÚRY:

pdf button Faktúry k 31.01.2017
pdf button
 Faktúry k 28.02.2017
pdf button Faktúry k 31.03.2017
pdf button Faktúry k 30.04.2017

foto_pic
video_small
pavlovcanzber
zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu