07. 12. 2019
   
Písmo

2017

Zverejňovanie dokladov 2017


Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

ZMLUVY:

28. 12. 2017 pdf button - ÚPSVaR - Dodatok č. 1 k Dohode aktivačná činnosť § 52
28. 12. 2017 pdf button - Marianna Dvorjaková – Zmluva o poskytovaní služieb
27. 12. 2017 pdf button - Latta – Zmluva o nájme bytu
27. 12. 2017 pdf button - MK TRAKTOR s.r.o. – Kúpna zmluva Kolesový traktor – Zmluva vygenerovaná EKS systémom
21. 12. 2017 pdf button - ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. – Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
21. 12. 2017 pdf button - MV SR - Darovacia zmluva
05. 12. 2017 pdf button - MAPA Slovakia Digital, s.r.o. - Zmluva o poskytovaní služieb
29. 11. 2017 pdf button - MUDr. Lichvár Roman – Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve
28. 11. 2017 pdf button - MV SR – Zmluva o poskytnutí NFP - Miestne občianske poriadkové služby v obci Pavlovce nad Uhom
26. 10. 2017 pdf button - Zmluva o dielo – JEGON projekt s.r.o.
25. 10. 2017 pdf button - Plynroz, a.s. Sobrance - Zmluva o dielo na zhotovenie stavby
23. 10. 2017 pdf button - ZŠ Michalovce - Zmluva o poskytnutí finanč.prostriedkov na CVČ
11. 10. 2017 pdf button - PRO-CONSULT s.r.o. – Zmluva o dielo
04. 10. 2017 pdf button - Zemplínska spoločnosť, o.z. – Zmluva č. 2/2017 o poskytnutí dotácie
29. 09. 2017 pdf button - ÚPSVaR - Dohoda aktivačná činnosť § 52
25. 09. 2017 pdf button - Ministerstvo vnútra SR - ÚSVRK - Zmluva o spolupráci
11. 09. 2017 pdf button - Plynroz, a.s. Sobrance – Zmluva o dielo - MŠ
11. 09. 2017 pdf button - Plynroz, a.s. Sobrance – Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo – MŠ
07. 09. 2017 pdf button - M-STAV Ján Macík – Zmluva o dielo
05. 09. 2017 pdf button - OŠK Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2017
16. 08. 2017 pdf button - GeCom s.r.o. – Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku
14. 08. 2017 pdf button - EUROFORMA, s.r.o. – Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve – KC
14. 08. 2017 pdf button - EUROFORMA, s.r.o. – Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve – MŠ
07. 08. 2017 pdf button - ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. – Zmluva o spolupráci
04. 08. 2017 pdf button - STAV REKON, Ing. Anton Bereš – Zmluva o dielo
31. 07. 2017 pdf button - GYN-A.H. s.r.o. – Zmluva o nájme nebytových priestorov
24. 07. 2017 pdf button - mmm projects s.r.o. – Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru – KC
24. 07. 2017 pdf button - Jozef Vaľo PRO-STAV – Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru – MŠ
19. 07. 2017 pdf button - Adrián Buraľ – Zmluva o dielo
14. 07. 2017 pdf button - ŠOK, o.z. Nitra - Zmluva o spolupráci
12. 07. 2017 pdf button - AE group, s.r.o. – Dodatok č. 1 k Zmluve o obstarní veci
11. 07. 2017 pdf button - ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. – Zmluva o dielo
10. 07. 2017 pdf button - ÚPSVaR - Dodatok č. 2 k Dohode § 54 Praxou k zamestnaniu
30. 06. 2017 pdf button - DREVOSTAV  Stanko Ján – Zmluva o dielo
29. 06. 2017 pdf button - GeCom, s.r.o. – Zmluva o nájme nebytových priestorov
27. 06. 2017 pdf button - DPO SR - Zmluva o poskytnutí dotácie na DHZO
16. 06. 2017 pdf button - DREVOSTAV  Stanko Ján – Zmluva o dielo
14. 06. 2017 pdf button - EUROFORMA, s.r.o. – Mandátna zmluva – KC
14. 06. 2017 pdf button - EUROFORMA, s.r.o. – Mandátna zmluva - MŠ
13. 06. 2017 pdf button - ÚPSVaR - Dodatok č.1 k Dohode §54 Praxou k zamestnaniu
02. 06. 2017 pdf button - Jozef Chorcholič, rešt.a stavebné práce - Zmluva o dielo
31. 05. 2017 pdf button - Poľakovská – Zmluva o nájme bytu
31. 05. 2017 pdf button - Fúra s.r.o. - Dodatok 1/2017 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
31. 05. 2017 pdf button - Peter Vaľo – Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany
30. 05. 2017 pdf button - ÚPSVaR - Dohoda § 54 Praxou k zamestnaniu
23. 05. 2017 pdf button - VSD a.s. - Príloha č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
22. 05. 2017 pdf button - StaMi-a s.r.o. – Zmluva o dielo
19. 05. 2017 pdf button - Jozef Chorcholič, rešt.a stavebné práce – Zmluva o dielo
12. 05. 2017 pdf button - ÚPSVaR - Dodatok č. 1 k Dohode aktivačná činnosť § 52
11. 05. 2017 pdf button - SPP - Dodatok č. 07 k Zmluve o dodávke plynu
27. 04. 2017 pdf button - VO-TOR s.r.o. - Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve na zabezpečenie procesu VO - KC
27. 04. 2017 pdf button - VO-TOR s.r.o. - Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve na zabezpečenie procesu VO - MŠ
31. 03. 2017 pdf button - ÚPSVaR - Dohoda aktivačná činnosť § 52
31. 03. 2017 pdf button - VSE a.s. Košice - Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny
27. 03. 2017 pdf button - Správa majetku ÚZ ŽNO - Zmluva o dielo
01. 03. 2017 pdf button - VO-TOR s.r.o. – Mandátna zmluva na Zabezpečenie procesu VO – KC
01. 03. 2017 pdf button - VO-TOR s.r.o. – Mandátna zmluva na Zabezpečenie procesu VO – MŠ
15. 02. 2017 pdf button - ÚPSVaR - Dodatok č. 2 k Dohode aktivačná činnosť §52
10. 02. 2017 pdf button - Zmluva o NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2017-000586 - Výstavba komunitného centra...
10. 02. 2017 pdf button - Zmluva o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2017-000578 - Rekonštrukcia a prístavba Materskej školy ...
02. 02. 2017 pdf button - Advokátska kancelária Michalovce – Mandátna zmluva
31. 01. 2017 pdf button - Slovanet, a.s. - Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb
13. 01. 2017 pdf button - Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. – Zmluva o poskytovaní audítorskych a poradenských služieb
12. 01. 2017 pdf button - JEGON projekt s.r.o. – Zmluva o dielo
12. 01. 2017 pdf button - Com-klíma s.r.o. - Servisná zmluva
10. 01. 2017 pdf button - Pomoc psíkom na východnom Slovensku - Rámcová dohoda o poskytovaní služby
10. 01. 2017 pdf button - Arcidiecézna charita Košice – Zmluva č. 1/2017 o poskytnutí dotácie
09. 01. 2017 pdf button - SLSP, a.s. - Zmluva o elektronických službách
09. 01. 2017 pdf button - SLSP, a.s. - Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie
09. 01. 2017 pdf button - SLSP, a.s. - Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie
09. 01. 2017 pdf button - OŠK Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2017
29. 12. 2016 pdf button - Kolektívna zmluva na rok 2017

FAKTÚRY:

pdf button Faktúry k 31.01.2017
pdf button
 Faktúry k 28.02.2017
pdf button Faktúry k 31.03.2017
pdf button Faktúry k 30.04.2017
pdf button Faktúry k 31.05.2017 
pdf button Faktúry k 30.06.2017 
pdf button Faktúry k 31.07.2017 
pdf button Faktúry k 31.08.2017
pdf button Faktúry k 30.09.2017
pdf button Faktúry k 31.10.2017
pdf button 
Faktúry k 30.11.2017
pdf button Faktúry k 31.12.2017

 

foto_pic
video_small
EU
pavlovcan
pavlovcan
Snímkaprojekt


zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu