20. 05. 2019
   
Písmo

2018

Zverejňovanie dokladov 2018

Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

ZMLUVY:

21. 12. 2018 pdf button - MV SR USVRK – Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
20. 12. 2018 pdf button - BeeM Servis s.r.o. – Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany osobných údajov
18. 12. 2018 pdf button - Miroslav Latta – Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
11. 12. 2018 pdf button - WEBY GROUP, s.r.o. – Zmluva o dielo o poskytovaní služieb
11. 12. 2018 pdf button - WEBY GROUP, s.r.o. – Zmluva o spracúvaní osobných údajov
29. 11. 2018 pdf button - NAJ-STAV s.r.o. – Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
26. 11. 2018 pdf button - Ministerstvo vnútra SR - ÚSVRK – Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
26. 11. 2018 pdf button - AE group, s.r.o. – Mandátna zmluva – nízkouhlíkové stratégie
23. 11. 2018 pdf button - doc. JUDr.  Jozef  Sotolář, PhD. – Zmluva o poskytovaní právnych služieb
20. 11. 2018 pdf button - PRO-CONSULT s.r.o. – Zmluva o dielo – Spevnené plochy okolo multifunkčného ihriska
08. 11. 2018 pdf button - 
DREVOSTAV Stanko Ján – Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
05. 11. 2018 pdf button - ÚPSVaR - Dohoda § 52 Aktivačná činnosť
29. 10. 2018 pdf button - MICOMP spol. s r.o. - Kúpna zmluva - Kamerový systém KC
25. 10. 2018 pdf button - BLUE LINE EXPRES s.r.o. – Zmluva o nájme nehnuteľností
25. 10. 2018 pdf button - Ing.Marián Pekarovič, P-projekt plus - Zmluva o dielo na vyprac. PD pitná voda Ortov
24. 10. 2018 pdf button - ÚPSVaR - Dodatok č. 1 k Dohode na vykonávanie aktivačných prác
24. 10. 2018 pdf button - ÚPSVaR - Dodatok č. 1 k Dohode na vykonávanie aktivačných prác
19. 10. 2018 pdf button - GEOTON s.r.o. – Zmluva o dielo – futbalové ihrisko HG prieskum
08. 10. 2018 pdf button - ZŠ Okružná Michalovce - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu CVČ
05. 10. 2018 pdf button - DETSKÉ IHRISKÁ s.r.o. – Kúpna zmluva – zariadenie komunitného centra – detské ihrisko
05. 10. 2018 pdf button - NAJ-STAV s.r.o. – Zmluva o dielo – Rekonštr.MK a výstavba chodníkov
03. 10. 2018 pdf button - MK TRAKTOR s.r.o. – Kúpna zmluva na poľnohospodárske stroje
03. 10. 2018 pdf button - DREVOSTAV Stanko Ján – Zmluva o dielo – Parkovisko a odvodnenie pri cintoríne v časti obce Ťahyňa
02. 10. 2018 pdf button - VÚB, a.s. – Zmluva o termínovanom úvere
02. 10. 2018 pdf button - VÚB, a.s. – Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
28. 09. 2018 pdf button - DECENT SC, s.r.o. – Kúpna zmluva – zariadenie komunitného centra – biela technika
28. 09. 2018 pdf button - DECENT SC, s.r.o. – Kúpna zmluva – zariadenie komunitného centra – čierna technika
28. 09. 2018 pdf button - Ľubomír Somoš – SOMA – Kúpna zmluva – zariadenie komunitného centra - nábytok
26. 09. 2018 pdf button - mmm architects s.r.o. – Zmluva o dielo – vypracovanie PD Vstupná brána a garáže
24. 09. 2018 pdf button - MŽP – Slov.agentúra ŽP – Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/17 - BRKO
19. 09. 2018 pdf button - Adara Slovakia s.r.o. – Zmluva o dielo – Multifunkčné ihrisko
17. 09. 2018 pdf button - ÚPSVaR - Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi § 10 - vykonávanie aktivačnej činnosti
12. 09. 2018 pdf button - INKES s.r.o. Pinkovce – Zmluva o dielo – oplotenie ihriska
10. 09. 2018 pdf button - VVS, a.s. - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - KC
10. 09. 2018 pdf button - MV SR/ÚSVRK - Zmluva o spolupráci NP PRIM
10. 09. 2018 pdf button - TENDERTEAM, s.r.o. - Mandátna zmluva - Pitná voda Kukov
05. 09. 2018 pdf button - VÚB, a.s. - Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb
04. 09. 2018 pdf button - Gréckokatolícka cirkev - Zmluva č. 4/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
04. 09. 2018 pdf button - Rímskokatolícka cirkev – Zmluva č. 3/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
03. 09. 2018 pdf button - MADE spol. s r.o. – Zmluva o spracúvaní osobných údajov
31. 08. 2018 pdf button - Diervilla, spol. s r. o. - Zmluva o dielo č. 100818-1
30. 08. 2018 pdf button - VSD, a.s. - Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - KC
27. 08. 2018 pdf button - GYN-A.H. s.r.o. – Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme
27. 08. 2018 pdf button - SPP, a.s. – Dodatok č. 09 k Zmluve o dodávke plynu
27. 08. 2018 pdf button - ÚPSVaR - Dohoda § 52 Aktivačná činnosť
17. 08. 2018 pdf button - ÚPSVaR - Dohoda § 12 Menšie obecné služby
15. 08. 2018 pdf button - Ing. Marián Pekarovič, P-projekt plus – Zmluva o dielo na vypracovanie PD
13. 08. 2018 pdf button - MEVA-SK s.r.o. Rožňava – Kúpna zmluva na dodávku záhradných kompostérov
06. 08. 2018 pdf button - Plynroz, a.s. Sobrance  - Zmluva o dielo
06. 08. 2018 pdf button - Eltodo Osvetlenie, s.r.o. – Zmluva o spolupráci
06. 08. 2018 pdf button - Komunálna poisťovňa, a.s. – Zmluva o spolupráci
31. 07. 2018 pdf button - STAV REKON Ing. Anton Bereš – ZoD Oprava strechy KD
30. 07. 2018 pdf button - Fúra s.r.o. - Dodatok 1/2018 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
30. 07. 2018 pdf button - MV SR - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie Rekonštrukcia HZ
10. 07. 2018 pdf button -  MŽP SR – Slov.agentúra ŽP – Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/17 – Predchádzanie vzniku BRKO
02. 07. 2018 pdf button - GRIFF spol. s r.o. – Zmluva o dielo – Sprac.projekt.dokumentácie
29. 06. 2018 pdf button - GYN-A.H. s.r.o. – Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme
26. 06. 2018 pdf button - MV SR – Zmluva o poskytnutí dotácie Rekonštrukcia HZ 
21. 06. 2018 pdf button - Ing. Jana Jedináková – ZoD Zriadenie denného stacionára – projekty
21. 06. 2018 pdf button - GEOTON, s.r.o. Košice – Zmluva o dielo
07. 06. 2018 pdf button - mmm architects, s.r.o. – Mandátna zmluva SD HZ
06. 06. 2018 pdf button - EL-BAU Plus s.r.o. - Zmluva o dielo - Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice
06. 06. 2018 pdf button - MV SR - Zmluva o spolupráci - Podpora vysporiadania pozemkov v MRK
05. 06. 2018 pdf button - TOPSET Solutions s.r.o. - Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
25. 05. 2018 pdf button - TENDERTEAM, s.r.o. - Mandátna zmluva na zabezpečenie verejného obstarávania
21. 05. 2018 pdf button - ZŠ Krymská Michalovce - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu CVČ
18. 05. 2018 pdf button - ÚPSVaR - Dodatok č. 2 k Dohode § 52 - Aktivačná činnosť
02. 05. 2018 pdf button - NATUR-PACK, a.s. - Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
20. 04. 2018 pdf button - Dohoda č. 18/4205/323 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
09. 04. 2018 pdf button - Plynroz, a.s. Sobrance – Zmluva o dielo – Výstavba KC
03. 04. 2018 pdf button - STAV REKON, Ing. Anton Bereš – Zmluva o dielo
21. 03. 2018 pdf button - DPO  SR - Zmluva o poskytnutí dotácie na DHZO 
20. 03. 2018 pdf button - Plynroz, a.s. Sobrance – Zmluva o dielo – Rekonštrukcia a prístavba MŠ
15. 03. 2018 pdf button - Stami-a s.r.o. – Zmluva o dielo
14. 03. 2018 pdf button - Správa majetku ÚZ ŽNO - Zmluva o dielo
12. 03. 2018 pdf button - Dodatok z mluve o dielo - oprava kamerového systému v obci Pavlovce nad Uhom
07. 03. 2018 pdf button - ÚPSVaR - Dodatok č. 1 k Dohode § 52 - Aktivačná činnosť
28. 02. 2018 pdf button - MV SR, HaZZ – Zmluva o technickom zhodnotení hasičského vozidla CAS 32 T148v
28. 02. 2018 pdf button - ÚPSVaR - Dohoda § 54 - Šanca pre mladých
28. 02. 2018 pdf button - ÚPSVaR - Dohoda § 52 - Aktivačná činnosť
09. 02. 2018 pdf button - Pekáreň Kelpek s.r.o. – Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1/2014
07. 02. 2018 pdf button - ÚPSVaR - Dohoda § 12 - Pomoc v hmotnej núdzi MOS
25. 01. 2018 pdf button - SPP, a.s. – Dodatok č. 08 k Zmluve o dodávke plynu
24. 01. 2018 pdf button - Druhá strana mince, o.z. – Zmluva č. 1/2018 o nájme
18. 01. 2018 pdf button - Zluva o dielo - oprava kamerového systému v obci Pavlovce nad Uhom“
10. 01. 2018 pdf button - Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. – Zmluva o poskytovaní audítorských a poradenských služieb
09. 01. 2018 pdf button - FS Škucirka – Zmluva č. 1/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 
28. 12. 2017 pdf button - Kolektívna zmluva na rok 2018

FAKTÚRY:

 

pdf button Faktúry k 31. 01. 2018
pdf button Faktúry k 28. 02. 2018
pdf button
 Faktúry k 31. 03. 2018
pdf button Faktúry k 30. 04. 2018
pdf button Faktúry k 31. 05. 2018 
pdf button Faktúry k 30. 06. 2018 
pdf button Faktúry k 31. 07. 2018 
pdf button Faktúry k 31. 08. 2018
pdf button Faktúry k 31. 09. 2018
pdf button Faktúry k 31. 10. 2018
pdf button Faktúry k 30. 11. 2018
pdf button Faktúry k 31. 12. 2018

foto_pic
video_small
pavlovcan
pavlovcan

zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu