16. 07. 2018
   
Písmo

2018

Zverejňovanie dokladov 2018

Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

ZMLUVY:


10. 07. 2018 pdf button -  MŽP SR – Slov.agentúra ŽP – Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/17 – Predchádzanie vzniku BRKO
02. 07. 2018 pdf button - GRIFF spol. s r.o. – Zmluva o dielo – Sprac.projekt.dokumentácie
29. 06. 2018 pdf button - GYN-A.H. s.r.o. – Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme
26. 06. 2018 pdf button - MV SR – Zmluva o poskytnutí dotácie Rekonštrukcia HZ
21. 06. 2018 pdf button - GEOTON, s.r.o. Košice – Zmluva o dielo
07. 06. 2018 pdf button - mmm architects, s.r.o. – Mandátna zmluva SD HZ
06. 06. 2018 pdf button - EL-BAU Plus s.r.o. - Zmluva o dielo - Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice
06. 06. 2018 pdf button - MV SR - Zmluva o spolupráci - Podpora vysporiadania pozemkov v MRK
05. 06. 2018 pdf button - TOPSET Solutions s.r.o. - Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
25. 05. 2018 pdf button - TENDERTEAM, s.r.o. - Mandátna zmluva na zabezpečenie verejného obstarávania
21. 05. 2018 pdf button - ZŠ Krymská Michalovce - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu CVČ
18. 05. 2018 pdf button - ÚPSVaR - Dodatok č. 2 k Dohode § 52 - Aktivačná činnosť
02. 05. 2018 pdf button - NATUR-PACK, a.s. - Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
20. 04. 2018 pdf button - Dohoda č. 18/4205/323 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
09. 04. 2018 pdf button - Plynroz, a.s. Sobrance – Zmluva o dielo – Výstavba KC
03. 04. 2018 pdf button - STAV REKON, Ing. Anton Bereš – Zmluva o dielo
21. 03. 2018 pdf button - DPO  SR - Zmluva o poskytnutí dotácie na DHZO 
20. 03. 2018 pdf button - Plynroz, a.s. Sobrance – Zmluva o dielo – Rekonštrukcia a prístavba MŠ
15. 03. 2018 pdf button - Stami-a s.r.o. – Zmluva o dielo
14. 03. 2018 pdf button - Správa majetku ÚZ ŽNO - Zmluva o dielo
12. 03. 2018 pdf button - Dodatok z mluve o dielo - oprava kamerového systému v obci Pavlovce nad Uhom
07. 03. 2018 pdf button - ÚPSVaR - Dodatok č. 1 k Dohode § 52 - Aktivačná činnosť
28. 02. 2018 pdf button - MV SR, HaZZ – Zmluva o technickom zhodnotení hasičského vozidla CAS 32 T148v
28. 02. 2018 pdf button - ÚPSVaR - Dohoda § 54 - Šanca pre mladých
28. 02. 2018 pdf button - ÚPSVaR - Dohoda § 52 - Aktivačná činnosť
09. 02. 2018 pdf button - Pekáreň Kelpek s.r.o. – Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1/2014
07. 02. 2018 pdf button - ÚPSVaR - Dohoda § 12 - Pomoc v hmotnej núdzi MOS
25. 01. 2018 pdf button - SPP, a.s. – Dodatok č. 08 k Zmluve o dodávke plynu
24. 01. 2018 pdf button - Druhá strana mince, o.z. – Zmluva č. 1/2018 o nájme
18. 01. 2018 pdf button - Zluva o dielo - oprava kamerového systému v obci Pavlovce nad Uhom“
10. 01. 2018 pdf button - Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. – Zmluva o poskytovaní audítorských a poradenských služieb
09. 01. 2018 pdf button - FS Škucirka – Zmluva č. 1/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

FAKTÚRY:

pdf button Faktúry k 31. 01. 2018
pdf button Faktúry k 28. 02. 2018
pdf button
 Faktúry k 31. 03. 2018
pdf button Faktúry k 30. 04. 2018
pdf button Faktúry k 31. 05. 2018 

 

foto_pic
video_small
pavlovcan
pavlovcan


zber

2018-plagat-001
zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu