18. 01. 2018
   
Písmo

2018

Zverejňovanie dokladov 2018

Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

ZMLUVY:

10. 01. 2018 pdf button - Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. – Zmluva o poskytovaní audítorských a poradenských služieb
09. 01. 2018 pdf button - FS Škucirka – Zmluva č. 1/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

foto_pic
video_small
pavlovcan
pavlovcan


zber
zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu