20. 05. 2019
   
Písmo

2019

Zverejňovanie dokladov 2019

Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

ZMLUVY:

20. 05. 2019 pdf button - VSD, a.s. - Zmluva o pripojení - Výdajník vody Kukov
14. 05. 2019 pdf button - PhDr. Anna Vasiľová – Zmluva o nájme bytu
03. 05. 2019 pdf button - Ing. Mojsej Juraj - MOCHOSTAV  - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
03. 05. 2019 pdf button - MOMS Pavlovce nad Uhom – FS PAVLOVČANE – Zmluva č. 2/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
02. 05. 2019 pdf button - DPO SR – Zmluva o poskytnutí dotácie
30. 04. 2019 pdf button - ÚPSVaR - Dohoda Aktivačné práce § 52
10. 04. 2019 pdf button - Košický samosprávny kraj - Zmluva o poskytnutí dotácie
08. 04. 2019 pdf button - FS ŠKUCIRKA – Zmluva č. 1/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
25. 03. 2019 pdf button - Lenka Hujdičová – ZoD spracovanie dokumentácie prestupné bývanie MRK
20. 03. 2019 pdf button - Ing. Mojsej Juraj - MOCHOSTAV – Zmluva o dielo – stavebné úpravy byt 3/8
07. 03. 2019 pdf button - SPP - distribúcia, a.s. - Dohoda o preložke plynárenského zariadenia
04. 03. 2019 pdf button - Diervilla, spol. s r.o. – Zmluva o dielo na riadenie projektu Pitná voda Kukov
26. 02. 2019 pdf button - ÚPSVaR - Dohoda aktivačné práce § 52
26. 02. 2019 pdf button - ÚPSVaR - Dodatok č. 1 k Dohode aktivačné práce § 52
13. 02. 2019 pdf button - ZŠ Michalovce – Zmluva o poskytnutí prostriedkov na CVČ
07. 02. 2019 pdf button - Zmluva o dodávke plynu byt č. 3/8
07. 02. 2019 pdf button - MICOMP spol. s r.o. – Kúpna zmluva – ozvučovacia technika
04. 02. 2019 pdf button  VVS a.s.- Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd – č.681
04. 02. 2019 pdf button - MK TRAKTOR s.r.o. – Kúpna zmluva snehová radlic
04. 02. 2019 pdf button - Architektonické štúdio Atrium, s.r.o. Košice – ZoD na dodávku projektovej dokumentácie
04. 02. 2019 pdf button - Ing. Peter Balint – Kúpna zmluva na dodávku pracovnej techniky
04. 02. 2019 pdf button - VSD a.s. - Príloha č.3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny - byt č. 3/8
29. 01. 2019 pdf button - ÚPSVaR - Dohoda § 54 - Cesta na trh práce
28. 01. 2019 pdf button - TENDERTEAM, s.r.o. – Mandátna zmluva na zabezpečenie VO – bývanie ulica Kukov
22. 01. 2019 pdf button - VSD, a.s. – Príloha č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny - č.681
20. 01. 2019 pdf button - Decent SC.,s.r.o. - Zmluva o dielo "Rozšírenie kamerového systému v obci Pavlovce nad Uhom"
18. 01. 2019 pdf button - Tender consult, s.r.o. – Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri VO
18. 01. 2019 pdf button - SPP, a.s. – Zmluva o dodávke plynu č. 681
18. 01. 2019 pdf button - MV SR – Zmluva o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2018-002579
14. 01. 2019 pdf button TORVO SK s.r.o. – Mandátna zmluva na zabezpečenie VO – Rekonštr. a výstavba MK
08. 01. 2019 pdf button - Ing. Slávka Molčányová, PhD. - Zmluva o poskytovaní audítorských a poradenských služieb

OBJEDNÁVKY:

25. 03. 2019 pdf button – Drevostav Stanko Ján
07 .02. 2019 pdf button – CBS s.r.o.
08. 01. 2019 pdf button – Lenka Hujdičová
02. 01. 2019 pdf button – KOPROS s.r.o.

FAKTÚRY:

pdf button Faktúry k 31.03.2019
pdf button Faktúry k 28.02.2019
pdf button Faktúry k 31.01.2019

foto_pic
video_small
pavlovcan
pavlovcan

zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu