07. 12. 2019
   
Písmo

2011

Zverejňovanie dokladov 2011

Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

ZMLUVY:

22. 01. 2011
pdf_button ASEKOL SK, s.r.o.
pdf_button Chemkostav dod.č.1
21. 02. 2011
pdf_button ICS 2 etapa Dod.č.1
16. 03. 2011
pdf_button Fura dod.č.1
15. 04. 2011
pdf_button DVJ Company Stavebný dozor
16. 04. 2011
pdf_button DVJ Company Dodatok č. 1.
26.04.2011  
pdf_button 
Chemkostav a.s. - Zmluva o dielo
13. 06. 2011

pdf_button Fura dod.č.2
pdf_button ICS 4 etapa dod.č.1
pdf_button ICS 4 etapa dod.č.2
20.06.2011
pdf_button 
Nájomná zmluva - pozemok
04. 07. 2011

pdf_button Zmluva o postupení práv
pdf_button Ekoúnia 4 etapa dod.č.3
14.07.2011
pdf_button Nájomná zmluva - predajňa č. 514
28.07.2011

pdf_button Chemkostav dod.č.2
12.09.2011
pdf_button Zberné suroviny a.s.
16.09.2011
pdf_button Slovenský plynárenský priemysel a.s.
12.10.2011
pdf_button Ministerstvo.pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
28.10.2011
pdf_button Ján Macík - MSTAV
28.11.2011
pdf_button Nájomná zmluva - Amfiteáter
29.11.2011

pdf_button Ján Macík - MSTAV
30.11.2011
pdf_button 
Nájomná zmluva - Zdravotné stredisko stomatológ
20.12.2011
pdf_button Východoslovenská distribučná a.s.
pdf_button Ing. Ján Vlček - Topset
pdf_button Ing. Ján Vlček - Topset
pdf_button Ing. arch. Jozef Kužma, autorizovaný architekt

FAKTÚRY:
pdf_button Zoznam faktúr od 01.01.2011-30.04.2011
pdf_button Zoznam faktúr od 01.05.2011-31.12.2011OBJEDNÁVKY:

foto_pic
video_small
EU
pavlovcan
pavlovcan
Snímkaprojekt


zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu