20. 05. 2019
   
Písmo

2012

Zverejňovanie dokladov 2012

Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

ZMLUVY:

20.1.2012 - pdf_button Ing. Ladič - Zmluva o audite
31.1.2012 - pdf_button Fúra - Dodatok 1
31.1.2012 - pdf_button Gičová - Mandátna
31.1.2012 - pdf_button VSD - Zmluva o pripojení
31.1.2012 - pdf_button Úrad práce – Vodozádržne
01.2.2012 - pdf_button Úrad práce – absolvent
23.2.2012 - pdf_button Nájomná zmluva - kaderníctvo č. 514
24.2.2012 - pdf_button Úrad vlády SR – Vodozádržne
24.2.2012 - pdf_button Štátna ochrana prirody SR - Dohoda
24.2.2012 - pdf_button M-STAV - Mandátna zmluva
20.3.2012 - pdf_button Ústav inf. školstva - darovacia
20.3.2012 - pdf_button Úrad práce – Aktivačné
27.3.2012 - pdf_button Úrad práce – absolvent Dodatok 1
16.4.2012 - pdf_button Nájomná zmluva - pozemok
27.4.2012 - pdf_button Min.podohospodárstva.a ZP SR - Dodatok č.2
27.4.2012 - pdf_button Enviromentálny fond - Zmluva
27.4.2012 - pdf_button BOSKOV s.r.o. - Zmluva o dielo
27.4.2012 - pdf_button M-STAV -  Zmluva o dielo
11.5.2012 - pdf_button Úrad práce – Aktivačné Dodatok 1
29.5.2012 - pdf_button Kúpna zmluva - pozemok
13.6.2012 - pdf_button STENTOR - dodatok č.1
29.6.2012 - pdf_button Nájomná zmluva - budova č. 18
01.8.2012 - pdf_button Nájomná zmluva - Zdravotné stredisko masér
15.8.2012 - pdf_button Slovenská sporiteľňa a.s. - zmluva o spolupráci 
03.9.2012 - pdf_button Slovak Telekom a.s. - Nájomná zmluva pozemok
04.9.2012 - pdf_button Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
26.9.2012 - pdf_button Slovenský plynárenský priemysel a.s.
22.10.2012 pdf_button Fond sociálneho rozvoja
22.10.2012 pdf_button Východoslovenská distribučná a.s.
08.11.2012 pdf_button M-STAV - dodatok č. 2
15.11.2012 pdf_button Východolsovenská energetika a.s.
15.11.2012 pdf_button Východolsovenská distribučná a.s.

FAKTÚRY:

pdf_button
Zoznam faktúr - 2012

 

foto_pic
video_small
pavlovcan
pavlovcan

zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu