14. 10. 2019
   
Písmo

2013

Zverejňovanie dokladov 2013

 

Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

ZMLUVY:

30. 12. 2012 - pdf_button Kolektívna zmluva na rok 2013
03. 01. 2013 - pdf_button Fúra s.r.o.
24. 01. 2013 - pdf_button Topset Solutions s.r.o.
24. 01. 2013 - pdf_button Topset Solutions s.r.o.
13. 02. 2013 - pdf_button Slovanet a.s.
26. 02. 2013 - pdf_button STENTOR - dodatok č.2
28. 02. 2013 - pdf_button SLSP a.s.
28. 02. 2013 - pdf_button Vaľo 
28. 02. 2013 - pdf_button ÚPSVaR - podpora zam. 
28. 02. 2013 - pdf_button ÚPSVaR - absol. prax
05. 03. 2013 - pdf_button Východoslovenská distribučná, a.s.
25. 03. 2013 - pdf_button Ing. Pirč a Ing. Ladič - Zmluva o audite
08. 04. 2013 - pdf_button FÚRA s.r.o.
18. 04. 2013 - pdf_button Mesto Michalovce
06. 05. 2013 - pdf_button VSD, a.s.
21. 05. 2013 - pdf_button Made s.r.o. - Licenčná zmluva
19. 06. 2013 - pdf_button Made s.r.o. - Zmluva o elektr. zas. fa
28. 06. 2013 - pdf_button UPSVaR - aktivačná činnosť
08. 08. 2013 - pdf_button Marián Babin UNIPRIM
23. 08. 2013 - pdf_button M-STAV Ján Macík
26. 08. 2013 - pdf_button Janičina Vladimír - Janeko
30. 08. 2013 - pdf_button Ing. Mojsej Juraj - MOCHOSTAV
30. 09. 2013 - pdf_button Nájomná zmluva - Zdravotné stredisko - všeobecný lekár
04. 10. 2013 - pdf_button VVS a.s.
04. 10. 2013 - pdf_button Správa majetku ÚZ ŽNO
04. 10. 2013 - pdf_button STENTOR - dodatok č.3
07. 10. 2013 - pdf_button Ján Macík M-STAV
17. 10. 2013 - pdf_button Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
19. 11. 2013 - pdf_button M-STAV - Dodatok č. 1 k zmluve
03. 12. 2013 - pdf_button Dodatok k zmluve o spolupráci TSP
16. 12. 2013 - pdf_button Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve masér
18. 12. 2013 - pdf_button Geospol EAST s.r.o. - Dodatok č. 1 k zmluve

FAKTÚRY:

pdf_button Zoznam faktúr k 31.1.2013
pdf_button Zoznam faktúr k 28.2.2013
pdf_button Zoznam faktúr k 31.3.2013
pdf_button Zoznam faktúr k 30.4.2013
pdf_button Zoznam faktúr k 31.5.2013
pdf_button Zoznam faktúr k 30.6.2013
pdf_button Zoznam faktúr k 31.7.2013
pdf_button Zoznam faktúr k 31.8.2013
pdf_button Zoznam faktúr k 30.9.2013
pdf_button Zoznam faktúr k 31.10.2013
pdf_button Zoznam faktúr k 30.11.2013
pdf_button Zoznam faktúr k 31.12.2013

 

foto_pic
video_small
EU
pavlovcan
pavlovcan

zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu