16. 09. 2019
   
Písmo

2014

Zverejňovanie dokladov 2014

 

Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

ZMLUVY:

16. 12. 2013 - pdf_button Fúra s.r.o. - Dodatok č. 1/2014
16. 12. 2013 - pdf_button Fúra s.r.o. - Dodatok č. 2/2014
16. 12. 2013 - pdf_button Fúra s.r.o. - Dodatok č. 3/2014
07. 01. 2014 - pdf_button VSD a.s. - Zmluva o pripojení elektriny
07. 01. 2014 - pdf_button RWE Gas s.r.o. - Zmluva o dodávke plynu
07. 01. 2014 - pdf_button VVS a.s.
31. 01. 2014 - pdf_button Nájomná zmluva - predajňa č. 18
31. 01. 2014 - pdf_button UPSVaR - menšie obecné služby
31. 01. 2014 - pdf_button UPSVaR - aktiv.činnosť
28. 02. 2014 - pdf_button UPSVaR - absol.prax
28. 02. 2014 - pdf_button Zmluva bezp.technik - Vaľo
10. 03. 2014 - pdf_button Správa majetku ŽNO
10. 03. 2014 - pdf_button VSE a.s.
01. 04. 2014 - pdf_button TOPSET Solutions s.r.o. - Dodatok č. 2
08. 04. 2014 - pdf_button UPSVaR - Dodatok č. 1 aktivačné
25. 04. 2014 - pdf_button RIM-SK s.r.o. - Zmluva o dielo
05. 05. 2014 - pdf_button Zmluva audit - Ing. Ján Pirč
05. 05. 2014 - pdf_button UPSVaR - Pomoc v hmotnej núdzi
06. 05. 2014 - pdf_button Zmluva o dielo - Chorcholovič
13. 05. 2014 - pdf_button Zmluva o dielo - Ing. Mojsej
22. 05. 2014 - pdf_button Zmluva o dielo - Dankaninová
30. 05. 2014 - pdf_button SPP a.s. - dodatok č. 2
16. 06. 2014 - pdf_button Nájomná zmluva - SLSP a.s.
18. 06. 2014 - pdf_button Mandátna zmluva - STARK Consulting s.r.o.
18. 06. 2014 - pdf_button MADE s.r.o.
25. 06. 2014 - pdf_button ÚPSVaR - Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
30. 06. 2014 - pdf button UPSVaR - Dohoda - menšie obecné služby
11. 07. 2014 - pdf button Zmluva o dielo - RIM-SK, s.r.o.
21. 07. 2014 - pdf button SLSP a.s. - Zmluva o vydaní a používaní Platobnej karty
28. 07. 2014 - pdf button UPSVaR - Dohoda - menšie obecné služby
28. 07. 2014 - pdf button Zmluva o dielo - Ján Macík M-Stav - Jazdiareň
28. 07. 2014 - pdf button Zmluva o dielo - Ján Macík M-Stav - Rekonštrukcia chodníkov
28. 07. 2014 - pdf button UPSVaR - Dohoda aktivačné práce
31. 07. 2014 - pdf button Nájomná zmluva - škola ul.Ťahyňská
15. 08. 2014 - pdf button Chorcholovič - Zmluva o dielo
19. 08. 2014 - pdf button Kúpna zmluva pozemok
28. 08. 2014 - pdf button UPSVaR - Dohoda menšie obecné služby
28. 08. 2014 - pdf button RIM-SK - Zmluva o dielo
28. 08. 2014 - pdf button RIM-SK - Zmluva o dielo
05. 09. 2014 - pdf button Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
17. 09. 2014 - pdf button Zmluva o dielo Ing. Bereš
22. 09. 2014 - pdf button Zmluva o dielo Ing. Mojsej
25. 09. 2014 - pdf button Zmluva o dielo - Ján Macík M-Stav
30. 09. 2014 - pdf button UPSVaR - Dohoda menšie obecné služby
30. 09. 2014 - pdf button VSD - Zmluva o pripojení
30. 09. 2014 - pdf button Zmluva o dielo - Drevostav Stanko Ján
30. 09. 2014 - pdf button Zmluva o poskytovaní audítorských sužieb - Ing. Ján Pirč
02. 10. 2014 - pdf button Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
02. 10. 2014 - pdf button Zmluva na poskytovanie služieb - Ing. arch. Bošková
07. 10. 2014 - pdf button Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
07. 10. 2014 - pdf button Zmluva o dielo Chorcholovič
10. 10. 2014 - pdf button Zmluva o dielo - Ján Macík M-Stav
15. 10. 2014 - pdf button Zmluva o dielo - Ing. Mojsej Juraj
20. 10. 2014 - pdf button Zmluva o dielo - JANEKO s.r.o.
20. 10. 2014 - pdf button Zmluva o dodávke plynu a Dodatok č.1 - SPP
30. 10. 2014 - pdf button Dohoda menšie obecné služby - ÚPSVaR
12. 11. 2014 - pdf button Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Ing. Mojsej
14. 11. 2014 - pdf button Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi - ÚPSVaR
14. 11. 2014 - pdf button Dohoda menšie služby - ÚPSVaR
01. 12. 2014 - pdf button Zmluva o poskytovaní služieb - Dodatok č. 4 Stentor s.r.o. 
17. 12. 2014 - pdf button SLSP a.s. - Zmluva o elektronických službách
17. 12. 2014 - pdf button SLSP a.s. - Zmluva o vydaní a používaní Platobnej karty
31. 12. 2013 - pdf button Kolektívna zmluva na rok 2014

FAKTÚRY:

pdf_button Zoznam faktúr k 31.01.2014
pdf_button Zoznam faktúr k 28.02.2014
pdf_button Zoznam faktúr k 31.03.2014
pdf_button Zoznam faktúr k 30.04.2014
pdf_button Zoznam faktúr k 31.05.2014
pdf_button Zoznam faktúr k 30.06.2014
pdf_button Zoznam faktúr k 31.07.2014
pdf_button Zoznam faktúr k 31.08.2014
pdf_button Zoznam faktúr k 30.09.2014
pdf_button Zoznam faktúr k 31.10.2014
pdf button Zoznam faktúr k 30.11.2014
pdf button Zoznam faktúr k 31.12.2014

31. 12. 2013 - pdf button Kolektívna zmluva na rok 2014

foto_pic
video_small
EU
pavlovcan
pavlovcan

zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu