07. 12. 2019
   
Písmo

2015

Zverejňovanie dokladov 2015

Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

ZMLUVY:

30. 12. 2015 - pdf button SLSP - Zmluva o Účte Komunál Extra
30. 12. 2015 - pdf button SLSP - Zmluva o Účte Komunál
30. 12. 2015 - pdf button SLSP - Zmluva o Účte Komunál
17. 12. 2015 - pdf_button Dodatok č. 1 k zmluve FÚRA s.r.o.
15. 12. 2015 - pdf_button Zmluva o pripojení k IS DCOM
01. 12. 2015 - pdf_button Ministerstvo vnútra SR - Zmluva o výpožičke  
24. 11. 2015 - pdf_button Dodatok č. 1 k ZOD Mochostav
20. 11. 2015 - pdf_button Sociálna poisťovňa - Dohoda o poskytovaní údajov SHR
20. 11. 2015 - pdf_button UPSVaR - Dodadok č. 1 k Dohode vytvor.prac.miesta
12. 11. 2015 - pdf_button Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb
10. 11. 2015 - pdf_button Zmluva o budúcej zmluve  o nájme nebytových priestorov
14. 10. 2015 - pdf_button UPSVaR - Dohoda vytvorenia prac. miesta
12. 10. 2015 - pdf_button Mesto Michalovce - Zmluva finančné prostriedky na CVČ
30. 09. 2015 - pdf_button Dodatok DCOM
28. 09. 2015 - pdf_button ZoD Mochostav
28. 09. 2015 - pdf_button ZoD STA-MI-a s.r.o.
16. 09. 2015 - pdf_button Kúpna zmluva č. 35
28. 08. 2015 - pdf_button Kúpna zmluva pozemok
21. 08. 2015 - pdf_button Zmluva o dielo - Ján Macík M-STAV - Stavebné úpravy
31. 07. 2015 - pdf_button UPSVaR - Dodatok č. 1 k Dohode č. 3
29. 07. 2015 - pdf_button O2 Slovakia s.r.o. - Zmluva o poskytovaní služieb
28. 07. 2015 - pdf_button Zmluva o dielo STAV REKON - Oprava fasády a náter strechy - č. 514
23. 07. 2015 - pdf_button Kúpna zmluva Z201517199 Osobný automobil. - Zmluva bola vygenerovaná Elektronickým kontraktačným systémom ako výsledok výberového konania cez elektronické trhovisko
20. 07. 2015 - pdf_button UPSVaR - Dodatok č. 1 k Dohode č. 45
03. 07. 2015 - pdf_button UPSVaR Dodatok č. 1 k Dohode
29. 06. 2015 - pdf_button UPSVaR - Dohoda vytvorenie prac.miesta
29. 06. 2015 - pdf_button UPSVaR - Dohoda aktivačná činnosť
16. 06. 2015 - pdf_button Zmluva o dielo - Ján Macík M-STAV - AZ
09. 06. 2015 - pdf_button Zmluva o dielo - StaMi-a s.r.o. - Strechy AZ a garáže
29. 05. 2015 - pdf_button UPSVaR - Dohoda príspevok na vytváranie prac.miest
14. 05. 2015 - pdf_button MV SR - Zmluva o výpožičke - matrika 
20. 04. 2015 - pdf_button Správa majetku ÚZ ŽNO - Zmluva o dielo
08. 04. 2015 - pdf_button RE-MA spol. s r.o. - Rámcová dohoda potreby pre pohrebnú službu
08. 04. 2015 - pdf_button IA OP ZaSI Bratislava - Dodatok č.DOD/01-2015 k Zmluve o spolupráci v rámci projektu TSP.
01. 04. 2015 - pdf_button FA HUNTER - Igor Tomko - Rámcová dohoda o poskyt.služieb - odchyt zvierat
31. 03. 2015 - pdf_button ÚPSVaR - Dohoda príspevok na podporu vytvárania prac. miest
31. 03. 2015 - pdf_button KOVEX - Tomáš Čalovka - Rámcová dohoda o dodaní tovaru - stav.materiál
31. 03. 2015 - pdf_button DECENT SC. s.r.o. - Rámcová dohoda o dodávaní tovaru - spot.mat.pre tlačiarne
31. 03. 2015 - pdf_button PAPIER LECHMAN s.r.o. - Rámcová dohoda o dodávaní tovaru - čistiace prostriedky
31. 03. 2015 - pdf_button PAPIER LECHMAN s.r.o. - Rámcová dohoda o dodávaní tovaru - kancelárske potreby
31. 03. 2015 - pdf_button LONATER - Ing.Štefan Šesták. - Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - servis záhradnej techniky
24. 03. 2015 - pdf_button O2 Slovakia s.r.o. - Zmluva o poskytovaní služieb
24. 03. 2015 - pdf_button 3trade - Ing. Peter Balint - Rámcová dohoda o dodávaní tovaru - OOPP
24. 03. 2015 - pdf_button 3trade - Ing. Peter Balint - Rámcová dohoda o dodávaní tovaru - náradie
21. 03. 2015 - pdf_button JAVA - Jaroslav Varga - Rámcová dohoda - servis a dodávka
02. 03. 2015 - pdf_button ÚPSVaR - Dohoda aktivačná činnosť
27. 02. 2015 - pdf_button Vladimír Tirpák VATI - Rámcová dohoda elektroinšt. materiál
20. 02. 2015 - pdf_button Zmluva o poskytovaná odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní  - Ing. Marcel Molčanyi
09. 02. 2015 - pdf_button Zmluva Slovanet - dodatok č.1
09. 02. 2015 - pdf_button Zmluva Slovanet - DSL pripojenie
08. 01. 2015 - pdf_button Zmluva o zabezpečení činnosti prac.zdrav.služby - Peter Vaľ
16. 01. 2015 - pdf_button Peter Rudáš - Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - revízie el.zariadení
26. 01. 2015 - pdf_button Zmluva o pripojení k inf. systému DCOM - DataCentrum
31. 12. 2014 - pdf button Kolektívna zmluva na rok 2015

FAKTÚRY:

pdf_button Zoznam faktúr k 31.01.2015
pdf_button Zoznam faktúr k 28.02.2015
pdf_button Zoznam faktúr k 31.03.2015
pdf_button Zoznam faktúr k 30.04.2015
pdf_button Zoznam faktúr k 31.05.2015
pdf_button Zoznam faktúr k 30.06.2015   
pdf_button Zoznam faktúr k 31.07.2015
pdf_button Zoznam faktúr k 31.08.2015 
pdf_button Zoznam faktúr k 30.09.2015 
pdf_button Zoznam faktúr k 31.10.2015 
pdf_button Zoznam faktúr k 30.11.2015
pdf button Zoznam faktúr k 31.12.2015

 

foto_pic
video_small
EU
pavlovcan
pavlovcan
Snímkaprojekt


zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu