07. 12. 2019
   
Písmo

Geografia a demografia


Obec leží vo východnej časti Východoslovenskej roviny na ľavom agradačnom vale rieky Uh v nadmorskej výške 105 - 108 m, 23 km juhovýchodne od okresného mesta Michalovce. Zemepisné súradnice obce sú: 48° 36' 50'' severnej zemepisnej šírky a 22° 04' 57'' východnej zemepisnej dĺžky. Rozloha katastrálneho územia je 33 420 384 m2.

Chotár tvoria mladotreťohorné íly pokryté až 50 m mocnou vrstvou štvrtohorných uloženín. Obec leží v záplavovej oblasti Uhu a Čiernej Vody, ktoré ju každoročne ohrozovali. Vyliate vody tvorili súvislé vodné plochy široké 2 - 5 km a dlhé 10 i viac km. Pri Uhu a jeho mŕtvom ramene Ortov sú zvyšky pôvodného lužného lesa.

Demografické údaje k 1.1.2019:      

Celkový počet obyvateľov: 4603

Celkový počet mužov: 2283

Celkový počet žien: 2320                                    

Priemerný vek občanov obce: 33,01 rokov

 

Počet obyvateľov prihlásených k pobytu za posledných 12 mesiacov: 63

Počet obyvateľov narodených za posledných 12 mesiacov: 50

Počet mužov narodených za posledných 12 mesiacov: 20

Počet žien narodených za posledných 12 mesiacov: 30

 

Počet obyvateľov odhlásených z pobytu za posledných 12 mesiacov: 43

Počet obyvateľov zomrelých za posledných 12 mesiacov: 35

Počet mužov zomrelých za posledných 12 mesiacov: 18

Počet žien zomrelých za posledných 12 mesiacov: 17

 

Historické počty obyvateľov v jednotlivých rokoch:

r. 1828 - 1304
r. 1869 - 2083
r. 1880 - 2106
r. 1890 - 2196
r. 1900 - 2361
r. 1910 - 2444
r. 1921 - 2521
r. 1930 - 2751
r. 1940 - 2996
r. 1948 - 3175
r. 1961 - 3446
r. 1970 - 3654
r. 1980 - 3923
r. 1991 - 3838
r. 1997 - 4112
r. 2006 - 4471
r. 2010 - 4366
r. 2012 - 4387
r. 2014 - 4424
r. 2016 - 4467

foto_pic
video_small
EU
pavlovcan
pavlovcan
Snímkaprojekt


zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu