20. 05. 2019
   
Písmo

Historické pamiatky

Historické pamiatky *

Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

 

Rímskokatolícky kostol

 

Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, evidovaný Pamiatkovým úradom SR ako národná kultúrna pamiatka, je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu zapísaný pod číslom 81/0. Za kultúrnu pamiatku bol vyhlásený uznesením Komisie pre školstvo a kultúru ONV v Michalovciach č. 17/63 z 23. marca 1963.25
Kostol stojí v strede obce, orientovaný je hlavnou fasádou na juh – na os cesty, smerujúcej od Veľkých Kapušian. Svätyňa má orientáciu na sever.
Chrám bol postavený v roku 179326 v barokovo-klasicistickom slohu, na fasádach sa dajú rozoznať prvky tzv. štýlu Ľudovíta XVI. (ide o rokokové dekoratívne prvky – girlandy, festóny, vázy a pod.).
Panská jazdiareň

Rajčuľňa - grófska jazdiareň

(ľudovo nazývaná aj „rajčuľňa“) je tiež evidovaná Pamiatkovým úradom SR ako národná kultúrna pamiatka – v Ústrednom zozname pamiatkového fondu má číslo 11246/0. Za kultúrnu pamiatku bola táto stavba vyhlásená rozhodnutím Ministerstva kultúry SR č. MK – 1444/98 – 400 z 26. júna 1998
Jazdiareň bola postavená pravdepodobne v poslednej tretine 19. storočia, resp. na začiatku 20. storočia v novoklasicistickom štýle a patrila k dnes už neexistujúcemu barokovo-klasicistickému kaštieľu.
Prícestná kaplnka sv. Jána Nepomuckého

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého

je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu evidovaná pod číslom 10274/0. Za kultúrnu pamiatku bola vyhlásená uznesením Rady ONV v Michalovciach č. 221/87 z 11. decembra 1987. Murovaná kaplnka sv. Jána Nepomuckého v Pavlovciach bola postavená v roku 1899 v novoklasicistickom slohu, vlastná kamenná socha svätca je neskorobaroková a pochádza z druhej polovice 18. storočia.
Park zaniknutého kaštieľa

Park zaniknutého kaštieľa

je Pamiatkovým úradom SR evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako národná kultúrna pamiatka (zapísaný je pod číslom 10301/0). Za kultúrnu pamiatku bol vyhlásený uznesením Rady ONV v Michalovciach č. 221/87 z 11. decembra 1987.
Súčasný park má rozlohu 13,89 ha. Založený bol v polovici 19. storočia pri kaštieli grófov Barkóciovcov.
Gréckokatolícky filiálny chrám Najsvätejšej Trojice

Greckokatolícky chrám

V miestnej časti Ťahyňa sa nachádza gréckokatolícky filiálny chrám Najsvätejšej Trojice z roku 1912.37 Táto cirkevná stavba nie je Pamiatkovým úradom SR evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako národná kultúrna pamiatka.

Židovský cintorín 

Židovský cintorín, situovaný v poli, za križovatkou do Baján, asi 1,5 km južne od Pavloviec, nie je evidovaný ako kultúrna pamiatka. Má rozmery asi 58 x 68 m. Nachádza sa tam viak ako 44 náhrobných kameňov.

* spracované podľa príspevku Ing. arch. Pavla Hriňa, v publikácii PAVLOVCE NAD UHOM ( 1327 - 2006 ) PRECHÁDZKA HISTÓRIOU A SÚČASNOSŤOU

foto_pic
video_small
pavlovcan
pavlovcan

zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu