07. 12. 2019
   
Písmo

Miestne hospodarstvo a VHČ

Ako vybavíte - miestne hospodárstvo a VHČ

Miestne hospodárstvo obce a vedľajšia hospodárska činnosť obce /VHČ/:

Vybavuje:
1. Janoš Peter – vedúci MH
tel. 056-6494202, 056-6494389, 0902 967081
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
2. Mgr. Balická Martina – objednávky kamenárskych prác, rakvy, KUKA nádoby, pohreby – Dom smútku, cintoríny
tel. 056-6494202, 056-6494389
e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Zahŕňa

- pohrebníctvo - Dom smútku, údržba cintorínov - Pavlovce nad Uhom, Ťahyňa, nájom miesta na cintoríne - hrobové miesta
- komunálny odpad -  predaj KUKA nádob
- doprava pre potreby obce - vozidlá KIA valník, TRAKTOR, HON, LIAZ, AUTOBUS, Požiarne auto.

- vedľajšia hospodárska činnosť obce:
 1. pohrebníctvo: - kamenárstvo - výroba pomníkov
                                       - pohrebný voz - doprava zosnulých
                                       - predaj rakiev
 2. doprava - poskytovanie služieb vozidlami KIA valník, Traktor, Hon.

- údržbu budov a obecného majetku - budovy obce: Obecný úrad, Kultúrny dom, budova Zdravotné stredisko, Jazdiareň, Autobusová zastávka, garáže - nové a staré, budova Domu služieb, býv. Pekáreň a budova Kamenárstva, Amfiteáter, tribúna OŠK a TJ, budova býv. JAS-u a býv. ZŠ na ulici Ťahyňská, budova býv. Otex, budova býv. MNV, budova Základnej školy a Materskej školy, školská bytovka.

- údržbu verejného osvetlenia
- údržbu miestneho rozhlasu
- údržbu verejnej zelene a miestnych parkov
- údržbu miestnych komunikácií, priekop a verejného priestranstva

 

Cenník služieb – podľa VZN č. 3/2013 o poplatkoch za úkony a služby vykonávané Obecným úradom v Pavlovciach nad Uhom


Pracovníci:
- Peter Janoš - vedúci oddelenia MH a VHČ obce
- Jozef Hricko - údržba, elektrikár, opravár
- Štefan Kočan - vodič  Liaz, KIA valník, opravár
- Jozef Hudika - vodič  Pohrebný voz, Liaz, Hon, opravár
- Anton Pajtáš - vodič Traktor, KIA valník, PV, opravár
- Andrej Hudika - kamenárstvo, pohrebníctvo
- Peter Čejka - kamenárstvo, pohrebníctvo
- Marek Čejka - pomocný pracovník /verejná zeleň, miestne komunikácie, údržba, pohrebníctvo/.
 

foto_pic
video_small
EU
pavlovcan
pavlovcan
Snímkaprojekt


zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu