24. 02. 2018
   
Písmo

Opatrovateľská služba

Ako vybavíte - opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba:

Vybavuje:

Vincová Anna
tel. 056-6494202, 056-6494389
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Zahŕňa:
Obec Pavlovce nad Uhom v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci a VZN č. 1/2003 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrad a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu poskytuje opatrovateľskú službu občanovi, ktorý je v zmysle § 15 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci na túto službu odkázaný a potrebuje pomoc pri zabezpečení nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a kontaktu so spoločenským prostredím.

O poskytnutie opatrovateľskej služby môžete požiadať na obecnom úrade, je potrebné vyplniť žiadosť. Tlačivo si môžete prevziať na obecnom úrade alebo vytlačiť v podstránke Tlačivá. K žiadosti je potrebné priložiť návrh  na poskytnutie opatrovateľskej služby od  ošetrujúceho  lekára 
/v podstránke Tlačivá/.


Opatrovateľky:

foto_pic
video_small
pavlovcan
pavlovcan


zber

2018-plagat-001
zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu