18. 11. 2018
   
Písmo

Tlačivá

Oblasť - úsek Vybavuje
1. Evidencia obyvateľstva Sovičová Anna
2. Matrika Sovičová Anna
3. Miestne dane a poplatky Ing. Mižáková Gabriela, Čalfová Klára
4. Opatrovateľská služba Ing. Kocelová Lenka
5. Stavebný úrad + ŽP + CDaPK Ing. Repka Ján
6. Školský úrad Mgr. Popovič Anton
7. Miestne hospodárstvo + VHČ Janoš Peter, Mgr. Balická Martina
8. Kultúrne podujatia Čalfová Klára
9. Žiadosti podnety, návrhy, sťažnosti     Sovičová Anna

 

Tlačivá:

1. Miestne dane a poplatky:

2. Podnikateľská činnosť:

3. Opatrovateľská služba:

4. Kultúrne podujatia:

 

 

foto_pic
video_small
pavlovcan
pavlovcan


zber

2018-plagat-001

projekt

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu