24. 04. 2017
   
Písmo

Tlačivá

Oblasť - úsek Vybavuje
1. Evidencia obyvateľstva Sovičová Anna, Ing. Lenka Gregušová
2. Matrika Sovičová Anna, Ing. Lenka Gregušová
3. Miestne dane a poplatky Ing. Mižáková Gabriela, Čalfová Klára
4. Opatrovateľská služba Vincová Anna
5. Stavebný úrad + ŽP + CDaPK Ing. Lörinc Marián
6. Školský úrad Mgr. Popovič Anton
7. Miestne hospodárstvo + VHČ Janoš Peter, Sabovčíková Mária
8. Kultúrne podujatia Čalfová Klára
9. Žiadosti podnety, návrhy, sťažnosti     Sovičová Anna

 

Tlačivá:

1. Miestne dane a poplatky:

2. Podnikateľská činnosť:

3. Opatrovateľská služba:

4. Kultúrne podujatia:

 

 

foto_pic
video_small
pavlovcanzber
zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu