20. 05. 2019
   
Písmo

Voľby do orgánov obce

Voľby do orgánov Obce Pavlovce nad Uhom v roku 2018

 

erb                                                                         

Výsledky volieb

do orgánov samosprávy Obce Pavlovce nad Uhom

konaných 10. novembra 2018

 

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 3277
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 1319
Účasť voličov: 40,25%
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 1319
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 1243
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 1300
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 11
Počet zvolených poslancov: 11
Zvolený starosta obce: 1

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľbu starostu:

 

 1. Mária Dufincová, Slovenská národná strana, 91
 2. Peter Janoš, SMER- Sociálna demokracia, 123
 3. Anton Kocela, nezávislý kandidát, 645
 4. Vojtech Tancoš, Strana tolerancie a spolunažívania, 441

 

Za starostu obce bol zvolený: Anton Kocela, nezávislý kandidát.

  

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov v poradí podľa počtu získaných platných hlasov – spolu 11 poslancov:

 

 1. Miroslav Kertés PaedDr., Strana zelených Slovenska, 364
 2. Milan Adam, Strana tolerancie a spolunažívania, 359
 3. Pavol Fejko Ing., SMER- Sociálna demokracia, 346
 4. Jozef Badi Mgr., Strana moderného Slovenska, 253
 5. Eva Kuzmová, Strana zelených, 246
 6. Marián Chytil, Doma dobre, 242
 7. Igor Gaľa, Strana moderného Slovenska, 237
 8. Anton Kocela Mgr. Ing., Doma dobre, 223
 9. Jozefína Kočanová Mgr., SMER – sociálna demokracia, 216
 10. Štefan Maroši, SMER – sociálna demokracia, 198
 11. Bibiana Vajdová, Strana občianskej ľavice, 196

foto_pic
video_small
pavlovcan
pavlovcan

zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu