16. 09. 2019
   
Písmo

Rozpočet

r.2019

pdf_button Finančný rozpočet obce podľa EKO na roky 2019 až 2021
pdf_button Finančný rozpočet obce na roky 2019 až 2021
pdf_button Programový rozpočet obce na roky 2019 až 2021 - financie
pdf_button Úprava rozpočtu obce č. 1 na rok 2019
pdf_button Úprava rozpočtu obce č. 2 na rok 2019

r.2018


pdf_button Finančný rozpočet obce a plánu VHČ obce na roky 2018 až 2020
pdf_button Finančný rozpočet obce podľa EKO na roky 2018 až 2019
pdf_button Programový rozpočet obce na roky 2018 – financie
pdf_button Programový rozpočet obce na roky 2018 až 2020 – programy
pdf button Úprava rozpočtu obce č. 1 na rok 2018
pdf button Úprava rozpočtu obce č. 2 na rok 2018
pdf button Úprava rozpočtu obce č. 3 na rok 2018 
pdf button Úprava rozpočtu obce č. 4 na rok 2018
pdf button Úprava rozpočtu obce č. 5 na rok 2018
pdf_button Úprava rozpočtu obce č. 6 na rok 2018
pdf_button Úprava rozpočtu obce č. 7 na rok 2018
pdf button Vyhodnotenie plnenia finančného rozpočtu k 30.6.2018
pdf button Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu k 30.6.2018
pdf button Výročná správa obce za rok 2018
pdf button Záverečný účet obce za rok 2018
pdf button Vyhodnotenie plnenia finančného rozpočtu obce k 31.12.2018
pdf button Vyhodnotenie programového rozpočtu obce k 31.12.2018

r.2017

pdf_button Finančný rozpočet obce podľa EKO na roky 2017 až 2019
pdf_button Finančný rozpočet obce a plán VHČ obce na roky 2017 až 2019
pdf_button Programový rozpočet obce na roky 2017 až 2019 - programy
pdf_button Programový rozpočet obce na roky 2017 až 2019 -  financie
pdf_button Úprava rozpočtu obce č. 1 na rok 2017
pdf_button Úprava rozpočtu obce č. 2 na rok 2017  
pdf_button Úprava rozpočtu obce č. 3 na rok 2017 
pdf_button Úprava rozpočtu obce č. 4 na rok 2017 
pdf_button Úprava rozpočtu obce č. 5 na rok 2017
pdf_button Úprava rozpočtu obce č. 6 na rok 2017
pdf button
 Úprava rozpočtu obce č. 7 na rok 2017 
pdf_button 
Vyhodnotenie finančného rozpočtu obce k 30.06.2017 
pdf_button Vyhodnotenie programového rozpočtu obce k 30.06.2017  
pdf_button Výročná správa obce za rok 2017
pdf button Záverečný účet obce za rok 2017
pdf button Vyhodnotenie plnenia finančného rozpočtu obce k 31.12.2017
pdf button Vyhodnotenie programového rozpočtu k 31.12.2017 
pdf button Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2017

r.2016:


pdf_button Finančný rozpočet obce podľa EKO na roky 2016 až 2018
pdf button Finančný rozpočet obce a plán VHČ obce na roky 2016 až 2018
pdf button Programový rozpočet obce na roky 2016 až 2018 - programy
pdf button Programový rozpočet obce na roky 2016 až 2018 - financie
pdf_button Úprava rozpočtu obce č. 1 na rok 2016 
pdf_button Úprava rozpočtu obce č. 2 na rok 2016 
pdf_button Úprava rozpočtu obce č. 3 na rok 2016
pdf_button Úprava rozpočtu obce č. 4 na rok 2016
pdf_button Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.06.2016
pdf_button Úprava rozpočtu obce č. 5 na rok 2016
pdf_button Úprava rozpočtu obce č. 6 na rok 2016
pdf_button Úprava rozpočtu obce č. 7 na rok 2016
pdf_button
 Výročná správa obce za rok 2016
pdf_button Záverečný účet obce za rok 2016
pdf_button Vyhodnotenie plnenia finančného rozpočtu k 31.12.2016
pdf_button 
Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu k 31.12.2016
pdf button Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2016


r. 2015:

pdf_button Rozpočet obce 2015 - 2017
pdf_button
Programový rozpočet 2015 - 2017
pdf_button Úprava rozpočtu obce č. 1 na rok 2015
pdf_button Úprava rozpočtu obce č. 2 na rok 2015
pdf_button Úprava rozpočtu obce č. 3 na rok 2015
pdf_button Úprava rozpočtu obce č. 4 na rok 2015
pdf button Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.06.2015
pdf_button 
Vyhodnotenie plnenia finančného rozpočtu k 31.12.2015 
 Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu k 31.12.2015
 Záverenčý účet obce za rok 2015
 Výročná správa obce za rok 2015
 Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2015

r. 2014:
pdf_button
Vyhodnotenie plnenia finančného rozpočtu k 31.12.2014 
 Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu k 31.12.2014
 Záverečný účet obce za rok 2014
 Výročná správa obce za rok 2014
pdf_button Finančný rozpočet 2014 - 2016
pdf_button Programový rozpočet 2014 - 2016
pdf_button Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.6.2014
pdf_button Konsolidovaná výročná správa  obce za rok 2014

r. 2013:
pdf_button Rozpočet obce 2013 - 2015
pdf_button Programový rozpočet 2013 - 2015 úvod
pdf_button Úprava rozpočtu obce č. 1 na rok 2013
pdf_button Úprava rozpočtu obce č. 2 na rok 2013
pdf_button Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30. 6. 2013
pdf_button Úprava rozpočtu obce č. 3 na rok 2013
pdf_button Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce a plánu VHČ obce Pavlovce nad Uhom k 31.12.2013
pdf button Výročná správa obce r. 2013
pdf button Záverečný účet obce r. 2013

r. 2012:
pdf_button
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a plánu VHČ obce Pavlovce nad Uhom k 30. 06. 2012
pdf_button Úprava rozpočtu obce č. 1 na rok 2012
pdf_button Úprava rozpočtu obce č. 2 na rok 2012
pdf_button Programový rozpočet 2012-2014 - úvod
pdf_button Programový rozpočet 2012 a návrh 2013, 2014
pdf_button Finančný rozpočet 2012 a návrh 2013, 2014
pdf_button Rozpočet obce na rok 2012
pdf_button Rozpočet obce na roky 2012 - 2014
pdf_button Výročná správa obce r. 2012
pdf_button Záverečný účet obce r. 2012

r. 2011:
pdf_button
Záverečný účet obce za rok 2011
pdf_button Výročná správa obce za rok 2011
pdf_button Čerpanie programového rozpočtu k 31. 12. 2011
pdf_button Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a plánu VHČ obce Pavlovce nad Uhom k 31. 12. 2011
pdf_button Úprava rozpočtu obce č. 1 na rok 2011
pdf_button Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a plánu VHČ obce Pavlovce nad Uhom k 30. 06. 2011
pdf_button Rozpočet obce na rok 2011
pdf_button Rozpočet obce na roky 2011 - 2013

r. 2010:
pdf_button Záverečný účet obce za rok 2010
pdf_button Výročná správa obce za rok 2010
pdf_button Úprava rozpočtu č. 3 obce Pavlovce nad Uhom na rok 2010
pdf_button Úprava rozpočtu č. 2 obce Pavlovce nad Uhom na rok 2010
Úprava rozpočtu č. 1 obce Pavlovce nad Uhom na rok 2010
Rozpis rozpočtu pre ZŠ s MŠ v Pavlovciach nad Uhom na rok 2010
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce a plánu VHČ obce Pavlovce nad Uhom k 31.12.2010
pdf_button Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce a plánu VHČ obce Pavlovce nad Uhom k 30.9.2010
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce a plánu VHČ obce Pavlovce nad Uhom k 30.6.2010
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce a plánu VHČ obce Pavlovce nad Uhom k 31.03.2010
Programový rozpočet obce na roky 2010-2012 - úvod
Programový rozpočet obce na roky 2010-2012 - tabuľky
Rozpočet obce a plán VHČ obce na rok 2010
Rozpočet obce na roky 2010 - 2012

r. 2009:
Záverečný účet obce za rok 2009
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce a plánu VHČ obce Pavlovce nad Uhom k 31. 12. 2009
Úprava rozpočtu obce na rok 2009
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce a plánu VHČ obce Pavlovce nad Uhom K 30.09.2009
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce a plánu VHČ obce Pavlovce nad Uhom k 30. 06. 2009
Návrh rozpočtu obce a VHČ obce na rok 2009
Rozpočet obce na roky 2009 - 2011
Rozpis rozpočtu pre ZŠ s MŠ v Pavlovciach nad Uhom na rok 2009

r. 2008:
Záverečný účet obce za rok 2008
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce a plánu VHČ obce Pavlovce nad Uhom k 31. 12. 2008
Návrh rozpočtu obce a VHČ obce na rok 2008
Rozpočet obce na roky 2008 - 2010
Rozpis rozpočtu pre ZŠ s MŠ v Pavlovciach nad Uhom na rok 2008
Úprava rozpočtu obce na rok 2008

r. 2007:
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce a plánu VHČ obce Pavlovce nad Uhom k 31. 12. 2007
Návrh rozpočtu obce a VHČ obce na rok 2007
Rozpočet obce na roky 2007 - 2009
Úprava rozpočtu obce na rok 2007
Záverečný účet obce za rok 2007

r. 2006:
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce a plánu VHČ obce Pavlovce nad Uhom k 31. 12. 2006
Návrh rozpočtu obce a VHČ obce na rok 2006
Úprava rozpočtu obce na rok 2006 č. 1
Úprava rozpočtu obce na rok 2006 č. 2
Záverečný účet obce za rok 2006

 

 

foto_pic
video_small
EU
pavlovcan
pavlovcan

zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu