25. 05. 2017
   
Písmo

2017

Úradná tabuľa - 2017

24.04.2017 – Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2016


03.03.2017 Informácia pre verejnosť o správnom konaní D2017/152:

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Pavlovce nad Uhom

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny - druh (breza), rastúcej na parc. č. 1023/1 - zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Pavlovce nad Uhom

Odôvodnenie žiadosti:

Drevina poškodzuje strechu domu, korene základy. Pri nárazovom vetre hrozí poškodenie rodinného domu.
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou (adresa: Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 1, 072 14 Pavlovce nad Uhom) alebo elektronickou formou ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

16.01.2017   Informácia pre verejnosť o správnom  konaní  D2017/9:
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Pavlovce nad Uhom

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny -  druh (orech), rastúcej na parc. č. 1045/2 - zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Pavlovce nad Uhom

Odôvodnenie žiadosti:
Drevina poškodzuje strechu domu, korene základy. Pri nárazovom vetre hrozí poškodenie rodinného domu.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní  od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou (adresa: Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 1, 072 14 Pavlovce nad Uhom)  alebo elektronickou formou ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní. 

foto_pic
video_small
pavlovcanzber
zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu