07. 12. 2019
   
Písmo

Výberové konania


2019

06.06.2019

pdf button Výberové konanie - riaditeľ ZŠ Vysoká nad Uhom


04.06.2019

pdf button Výberové konanie - riaditeľ ZŠ Záhor


30.04.2019

pdf button Výberové konanie - riaditeľ ZŠ Lekárovce

pdf button 
Výberové konanie - riaditeľ ZŠ Zemplínska Široká

08.01.2019
Obec Záhor - vyhlasuje podľa § 3 a § 4  zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Záhor.
pdf button Výberové konanie - riaditeľ ZŠ Záhor

2018

16.07.2018
Obec Záhor - vyhlasuje podľa § 3 a § 4  zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Záhor
pdf button
  
kompletné znenie vo formáte pdf

12.06.2018
Obec Bajany - vyhlasuje podľa § 3 a § 4  zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ Bajany
pdf button  kompletné znenie vo formáte pdf

01.06.2018
Obec Vysoká nad Uhom - vyhlasuje podľa § 3 a § 4  zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ Vysoká nad Uhom
pdf button  kompletné znenie vo formáte pdf

17.05.2018
Obec Pavlovce nad Uhom - vyhlasuje podľa § 3 a § 4  zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom
pdf button kompletné znenie vo formáte pdf


17.01.2018
Obec Záhor - vyhlasuje podľa § 4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ Záhor
pdf button kompletné znenie vo formáte pdf

2017

01.08.2017
Obec Záhor - vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ Záhor
pdf button kompletné znenie vo formáte pdf


16.05.2017

Obec Bajany - vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ Bajany
pdf button kompletné znenie vo formáte pdf

16.05.2017

Obec Zemplínska Široká - vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ Zemplínska Široká
pdf button kompletné znenie vo formáte pdf


23.02.2017

Obec Záhor - vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ Záhor

pdf button kompletné znenie vo formáte pdf

2016

25.10.2016
Obec Záhor - vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ Záhor

pdf button kompletné znenie vo formáte pdf

04.07.2016
Obec Záhor - vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ Záhor

pdf button kompletné znenie vo formáte pdf

15.06.2016
Obec Lekárovce - vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ Lekárovce

pdf button kompletné znenie vo formáte pdf


16.05.2016
Obec Bajany - vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ Bajany

pdf button kompletné znenie vo formáte pdf

11.01.2016
Obec Záhor - vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy Záhor

pdf button kompletné znenie vo formáte pdf
 
2015

23. október 2015
Obec Iňačovce - vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy Iňačovce
pdf button kompletné znenie vo formáte pdf
23. júl 2015
Obec ZÁHOR - vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy Záhor
pdf button kompletné znenie vo formáte pdf
20. január 2015
Obec ZÁHOR - vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy Záhor
 
pdf button kompletné znenie vo formáte pdf
 
2014
 
7. október 2014
Obec PALÍN - VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou Štefana Ďurovčíka.  

pdf button kompletné znenie vo formáte pdf

15. júl 2014
Obec VYSOKÁ NAD UHOM vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ Vysoká nad Uhom. 

pdf button kompletné znenie vo formáte pdf

15. júl 2014
Obec ZÁHOR vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ Vysoká nad Uhom. 

pdf button kompletné znenie vo formáte pdf
 
19. máj 2014
Obec IŇAČOVCE vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ Iňačovce. 
   kompletné znenie vo formáte pdf.
7. máj 2014
Obec LEKÁROVCE vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ Lekárovce. 
   kompletné znenie vo formáte pdf.
23. apríl 2014
Obec Zemplínska Široká vyhlasuje podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ Zemplínska Široká s nástupom od 1.7.2014. 
   kompletné znenie vo formáte pdf.
23. apríl 2014
Obec Zemplínska Široká vyhlasuje podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s 1.-4. ročníkom, Zemplínska Široká, s nástupom od 1.7.2014. 
   kompletné znenie vo formáte pdf.
22. apríl 2014
Starosta obce Bežovce podľa § 3 a § 4 zákona č. 596/2013 Z.z. o štátnej správe a v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľaZákladnej školy s materskou školou Bežovce 417 s predpokladaným nástupom od 01.07.2014
   kompletné znenie vo formáte pdf.
15. január 2014
Obec Záhor vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ Záhor. 
   kompletné znenie vo formáte pdf.
15. január 2014
Obec Vysoká nad Uhom vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ Vysoká nad Uhom. 
   kompletné znenie vo formáte pdf.
15. január 2014
Obec Vysoká nad Uhom vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ Vysoká nad Uhom. 
   kompletné znenie vo formáte pdf.
2013
 
15. júl 2013
Obec Vysoká nad Uhom vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ Vysoká nad Uhom. 
   kompletné znenie vo formáte pdf.
15. júl 2013
Obec Vysoká nad Uhom vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ Vysoká nad Uhom. 
   kompletné znenie vo formáte pdf.
15. júl 2013
Obec Záhor vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ Záhor. 
   kompletné znenie vo formáte pdf.
 
29. apríl 2013
Obec Pavlovce nad Uhom vyhlasuje podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom
     kompletné znenie vo formáte pdf.

18. január 2013

Obec Záhor vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ Záhor
     kompletné znenie vo formáte pdf.

18. január 2013

Obec Vysoká nad Uhom vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ Vysoká nad Uhom
     kompletné znenie vo formáte pdf.
 
2012
 
29. jún 2012
Obec  Záhor vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ Záhor.  Termín podania prihlášky je najneskôr 20.07.2012
       kompletné znenie vo formáte pdf. 

20. jún 2012
Obec  Vysoká  nad  Uhom vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ Vysoká nad Uhom. Termín podania prihlášky je najneskôr 20.07.2012
     kompletné znenie vo formáte pdf. 
 
1. február 2012
Obec  Vysoká  nad  Uhom vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ Vysoká nad Uhom. Termín podania prihlášky je najneskôr 21.02.2012  
     kompletné znenie vo formáte pdf.

 

2011

13. december 2011
Obec Záhor vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ Záhor. Termín podania prihlášky je najneskôr 13.1.2012.
   kompletné znenie vo formáte pdf

 

29.september 2011

Obec Záhor vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ Záhor.
     kompletné znenie vo formáte pdf

28. jún 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Obec Záhor vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkce riaditeľa/ riaditeľky ZŠ Záhor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               kompletné znenie vo formáte pdf

 

20.máj 2011
Obec Bajany vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkce riaditeľa/ riaditeľky MŠ Bajany.
 kompletné znenie vo formáte pdf

2010
10. december 2010
Obec Záhor vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkce riaditeľa/ riaditeľky ZŠ Záhor.
   kompletné znenie vo formáte pdf

 30. júl 2010

Obec Iňačovce vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkce riaditeľa/ riaditeľky ZŠ Iňačovce.

   kompletné znenie výzvy vo formáte pdf
 
14. jún 2010
Obec Záhor vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkce riaditeľa/ riaditeľky ZŠ Záhor.
  kompletné znenie výzvy vo formáte pdf

 29. apríl 2010

Obec Iňačovce vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkce riaditeľa/ riaditeľky ZŠ Iňačovce.

 kompletné znenie výzvy vo formáte pdf
 

13. január 2010
Obec Palín vyhlasuje podľa § 4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/ riaditeľky      ZŠ s MŠ Palín.
 kompletné znenie výzvy vo formáte pdf

2009

26. november 2009
Obec Záhor vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ Záhor.
 kompletné znenie výzvy vo formáte pdf

2. jún 2009
Obec Záhor vyhlasuje podľa ustanovenia  § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ Záhor.
 Kompletné znenie výzvy vo formáte pdf

13. máj 2009
Obec Zemplínska Široká vyhlasuje podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ riaditeľky MŠ Zemplínska Široká.
 Kompletné znenie výzvy vo formáte pdf

11. máj 2009
Obec Lekárovce vyhlasuje podľa ustanovenia  § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ riaditeľky ZŠ Lekárovce.
 Kompletné znenie výzvy vo formáte pdf

13. máj 2009
Obec Zemplínska Široká vyhlasuje podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ Zemplínska Široká.
 Kompletné znenie výzvy vo formáte pdf

 

 

foto_pic
video_small
EU
pavlovcan
pavlovcan
Snímkaprojekt


zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu