07. 12. 2019
   
Písmo

Oznamy

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Pavlovce nad Uhom

Žiadateľ:

Ivan Wurdak, Hlavná 114/169

Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub spolu 3 ks stromov druh (1ks orech, 2ks slivka), rastúce na parc. č. 551 - zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Pavlovce nad Uhom

 

Odôvodnenie žiadosti:

Orech je veľmi starý, zoschnuté konáre. Slivky bránia vstupu do novovybudovanej garáže.

Žiadosť doručená dňa:

31.3.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní

foto_pic
video_small
EU
pavlovcan
pavlovcan
Snímkaprojekt


zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu