21. 09. 2019
   
Písmo

Pôsobnosť, kontakty

Stavebný úrad - pôsobnosť, kontakty

Spoločný obecný úrad - Stavebný úrad so sídlom v Pavlovciach nad Uhom
Kostolné námestie č. 17/1
07214 Pavlovce nad Uhom

ÚRADNÉ HODINY:
PONDELOK: 8. 00 - 12. 00 13. 00 - 15. 00
UTOROK: nestránkový deň
STREDA: 8. 00 - 12. 00 13. 00 - 15. 00
ŠTVRTOK: nestránkový deň
PIATOK: 8. 00 - 12. 00 13. 00 - 15. 00


telefón:
+421 56 64 94 202, +421 56 64 94 389
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Odborný pracovník: Ing. Ján Repka
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Spoločný obecný úrad - Stavebný úrad so sídlom v Pavlovciach nad Uhom zabezpečuje od 1. 1. 2009 pre obce:

Pavlovce nad Uhom
Stretava
Stretavka

prenesený výkon štátnej správy, odborné činnosti:

  • všeobecného stavebného úradu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
  • na úseku životného prostredia v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov,
  • špeciálneho stavebného úradu na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Štatutárnym orgánom v majetkoprávnych veciach týkajúcich sa spoločného obecného úradu - Stavebného úradu so sídlom v Pavlovciach nad Uhom a v pracovnoprávnych veciach týkajúcich sa zamestnancov v Spoločnom obecnom úrade - Stavebnom úrade so sídlom v Pavlovciach nad Uhom je starosta obce Pavlovce nad Uhom

 

foto_pic
video_small
EU
pavlovcan
pavlovcan

zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu