24. 02. 2018
   
Písmo

Ako vybavíte

Ako vybavíte?

Oblasť - úsek Vybavuje

1. Evidencia obyvateľstva

Sovičová Anna, Ing. Lenka Kocelová

2. Matrika

Sovičová Anna, Ing. Lenka Kocelová

3. Miestne dane a poplatky

Ing. Mižáková Gabriela, Čalfová Klára

4. Opatrovateľská služba

Vincová Anna

5. Stavebný úrad + ŽP + CDaPK

Ing. Ján Repka

6. Školský úrad

Mgr. Popovič Anton

7. Miestne hospodárstvo + VHČ

Janoš Peter, Bc. Balická Martina

8. Kultúrne podujatia

Čalfová Klára
9. Žiadosti podnety, návrhy, sťažnosti   

Sovičová Anna

10. Terénna sociálna práca

Mgr. Vasiľová Anna, Kažmérová Anna

 

 

 

foto_pic
video_small
pavlovcan
pavlovcan


zber

2018-plagat-001
zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu