06. 12. 2019
   
Písmo

Ako vybavíte

Ako vybavíte?

Oblasť - úsek Vybavuje

1. Evidencia obyvateľstva

Sovičová Anna

2. Matrika

Sovičová Anna

3. Miestne dane a poplatky

Ing. Mižáková Gabriela, Čalfová Klára

4. Opatrovateľská služba

Ing. Kocelová Lenka

5. Stavebný úrad + ŽP + CDaPK

Ing. Ján Repka

6. Školský úrad

Mgr. Popovič Anton

7. Miestne hospodárstvo + VHČ

Janoš Peter, Mgr. Balická Martina

8. Kultúrne podujatia

Čalfová Klára
9. Žiadosti podnety, návrhy, sťažnosti   

Sovičová Anna

10. Terénna sociálna práca

PhDr. Vasiľová Anna, Kažmérová Anna,
Balická Mária, Cicová Ingrid

 

 

 

foto_pic
video_small
EU
pavlovcan
pavlovcan
Snímkaprojekt


zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu