22. 04. 2019
   
Písmo

Komisie OcZ

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia školstva a kultúry, mládeže a športu,
ochrany verejného poriadku a životného prostredia,
dopravy a služieb


Komisia financií a plánovania,
územného plánu a stavebného poriadku, správy obecného majetku,
podnikateľskej činnosti a sociálnych veci.

foto_pic
video_small
pavlovcan
pavlovcan

zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu