06. 12. 2019
   
Písmo

Komisie OcZ

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia školstva a kultúry, mládeže a športu,
ochrany verejného poriadku a životného prostredia,
dopravy a služieb

1. Kertés Miroslav PaedDr., Pavlovce nad Uhom ul. Mlynská 615/94, predseda poslanec
2. Gaľa Igor, Pavlovce nad Uhom ul. Hlavná 49/53, člen poslanec
3. Chytil Marián, Pavlovce nad Uhom ul. Kapušianska 668/1, člen poslanec
4. Kočanová Jozefína Mgr., Pavlovce nad Uhom ul. Brezová 826/11, členka  poslankyňa
5. Maroši Štefan, Pavlovce nad Uhom ul. Hlavná 248/192, člen poslanec
6. Bobaľová Jolana, Pavlovce nad Uhom ul. Lipová 692/4, členka neposlankyňa
7. Greguš Ján, Pavlovce nad Uhom ul. Lúčna 8/5, člen neposlanec
8. Komáriková Anna Mgr., Pavlovce nad Uhom ul. Mlynská 417/11, členka neposlankyňa
9. Pinkovský Jaroslav, Pavlovce nad Uhom ul. Cintorínska 433/16, člen neposlanec
10. Soroková Marta, Pavlovce nad Uhom ul. Lúčna 13/15, členka neposlankyňa

 


Komisia financií a plánovania,
územného plánu a stavebného poriadku, správy obecného majetku,
podnikateľskej činnosti a sociálnych veci.

1. Vajdová Bibiána, Pavlovce nad Uhom ul. Pri parku 789/1, predsedníčka poslankyňa
2. Adam Milan, Pavlovce nad Uhom ul. Mlynská 522/51, člen poslanec
3. Fejko Pavol Ing., Pavlovce nad Uhom ul. Kapušianska 713/52, člen poslanec
4. Kocela Anton Mgr. Ing., Pavlovce nad Uhom ul. Hlavná 24/7, člen poslanec
5. Kuzmová Eva, Pavlovce nad Uhom ul. Mlynská 415/7, členka  poslankyňa
6. Butkovský Lukáš, Pavlovce nad Uhom ul. Mlynská 525/57, člen neposlanec
7. Lazorová Mária, Pavlovce nad Uhom ul. Cintorínska 442/1, členka neposlankyňa
8. Nistor Miroslav Mgr., Pavlovce nad Uhom ul. Severná 337/36, člen neposlanec
9. Sarič Štefan, Pavlovce nad Uhom ul. Kapušianska 721/36, člen neposlanec
10. Stanko Ján, Pavlovce nad Uhom ul. Mlynská 622/80, člen neposlanecfoto_pic
video_small
EU
pavlovcan
pavlovcan
Snímkaprojekt


zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu