22. 02. 2019
   
Písmo

Komisie OcZ

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia školstva a kultúry, mládeže a športu,
ochrany verejného poriadku a životného prostredia,
dopravy a služieb

1. Kertés Miroslav PaedDr., Pavlovce nad Uhom ul. Mlynská 615/94, predseda poslanec
2. Fejko Pavol Ing., Pavlovce nad Uhom ul. Kapušianska 713/52, člen poslanec
3. Gaľa Igor, Pavlovce nad Uhom ul. Brezová 841/8H, člen poslanec
4. Chytil Marián, Pavlovce nad Uhom ul. Agátová 695/5, člen poslanec
5. Šlinský Miroslav, Pavlovce nad Uhom ul. Smreková 732/9, člen  poslanec
6. Soroka Juraj, Pavlovce nad Uhom ul. Lúčna 13/15, člen neposlanec
7. Komáriková Anna Mgr.,Pavlovce nad Uhom ul. Mlynská 417/11, členka neposlankyňa
8. Tancoš Ladislav, Pavlovce nad Uhom ul. Za poštou 404/12, člen neposlanec
9. Gera Tomáš, Pavlovce nad Uhom ul. Pri parku 796/17, člen neposlanec
10. Pinkovský Jaroslav, Pavlovce nad Uhom ul. Cintorínska 433/16, člen neposlanec


Komisia financií a plánovania,
územného plánu a stavebného poriadku, správy obecného majetku,
podnikateľskej činnosti a sociálnych veci.

1. Vajdová Bibiana, Pavlovce nad Uhom ul. Pri parku 789/1, predsedníčka poslankyňa
2. Adam Milan, Pavlovce nad Uhom ul. Mlynská 522/51, člen poslanec
3. Cupák Ján Ing., Pavlovce nad Uhom ul. Mlynská 551/105, člen poslanec
4. Čalfa Marek, Pavlovce nad Uhom ul. Ťahyňská 908/50, člen poslanec
5. Jožio Jozef, Pavlovce nad Uhom ul. Mlynská 544/91, člen  poslanec
6. Bobaľová Jolana, Pavlovce nad Uhom ul. Lipová 692/4, členka neposlankyňa
7. Kocela Anton Ing., Pavlovce nad Uhom ul. Hlavná 24/7, člen neposlanec
8. Popik Miroslav, Pavlovce nad Uhom ul. Hlavná 244/200, člen neposlanec
9. Čičák Peter, Pavlovce nad Uhom ul. Kukov 202/15, člen neposlanec
10. Stanko Ján, Pavlovce nad Uhom ul. Mlynská 622/80, člen neposlanec

foto_pic
video_small
pavlovcan
pavlovcan

zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu