07. 12. 2019
   
Písmo

Starosta obce2015-starostaAnton Kocela, starosta obce


narodený 14.4.1962
Pavlovce nad Uhom, ul. Hlavná 24/7
ženatý,  otec troch detí

Postavenie starostu obce upravuje Zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Starosta je najvyšším výkonným orgánom obce a štatutárnym orgánom obce, ktorého volia voliči obce v priamych voľbách na 4. roky. Funkcia starostu je verejnou funkciou.

 

 

 

 

foto_pic
video_small
EU
pavlovcan
pavlovcan
Snímkaprojekt


zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu