07. 12. 2019
   
Písmo

Pôsobnosť, kontakty

Školský úrad - pôsobnosť, kontakty

Spoločný obecný úrad - Školský úrad so sídlom v Pavlovciach nad Uhom
Kostolné námestie č. 17/1
07214 Pavlovce nad Uhom

ÚRADNÉ HODINY:
PONDELOK: 7. 30 - 12. 00 12. 30 - 15. 30
UTOROK: 7. 30 - 12. 00 12. 30 - 15. 30
STREDA: 7. 30 - 12. 00 12. 30 - 16. 00
ŠTVRTOK: 7. 30 - 12. 00 12. 30 - 15. 30
PIATOK: 7. 30 - 12. 00 12. 30 - 15. 00

 

telefón:
+421 56 64 94 202, +421 56 64 94 389

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Odborný pracovník: Mgr. Anton Popovič
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

pdf button

Činnosť školského úradu

Obec Pavlovce nad Uhom je Rozhodnutím Krajského školského úradu v Košiciach číslo 2004/00484-5 zo dňa 22.7.2004 v zmysle § 10 ods. 14 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov potvrdená ako školský úrad s účinnosťou od 16.8.2004.

Spoločný obecný úrad - Školský úrad so sídlom v Pavlovciach nad Uhom, zabezpečuje od 16. 8. 2004 odborné činnosti v oblasti školstva, mládeže a telesnej výchovy.
pre obce:

 • Pavlovce nad Uhom
 • Vysoká nad Uhom
 • Palín
 • Zemplínska Široká
 • Iňačovce
 • Stretava
 • Bežovce
 • Lekárovce
 • Záhor
 • Bajany

Pre školy a školské zariadenia vo svojej pôsobnosti vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy v školstve nasledovné činnosti:

 • výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy a školského zariadenia
 • kontrolu dodržiavania všeobecne záväznych právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania, s výnimkou kontroly vo výhradnej kompetencii štátnej školskej inšpekcie
 • vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä organizačných pokynov na príslušný školský rok. Organizačné pokyny nesmú byť v rozpore s pedagogicko-organizačnými pokynmi, ktoré vydáva pre príslušný školský rok ministerstvo
 • poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam.

 

foto_pic
video_small
EU
pavlovcan
pavlovcan
Snímkaprojekt


zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu